Mời tham gia Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng Việt Nam

Thứ tư, 24 Tháng 5 2023 09:17

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức hội viên về việc mời tham dự Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng Việt Nam (Vietnam Security Summit 2023), với chủ đề “An toàn dữ liệu: Bảo vệ tài nguyên số quốc gia”.

Theo đề nghị của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 643/CATTT-QHPT ngày 28/4/2023. Hiệp hội Ngân hàng xin gửi thông tin chương trình Hội thảo (đính kèm) tới các Tổ chức hội viên để biết và tham dự nếu có nhu cầu.

Đề nghị quý hội viên khi gửi đăng ký tham dự cho Ban tổ chức thì đồng gửi Hiệp hội Ngân hàng (Ms. Lan Anh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Điện thoại: 0989 232 246) để nắm thông tin.

Xem 413 lần