Năm 2023, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ lên hơn 17.469 tỷ đồng

Thứ ba, 21 Tháng 3 2023 02:31

Ngày 17/3/2023, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; mã chứng khoán: EIB) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 14/4 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, năm 2023, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 210.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2022. Huy động vốn cuối kỳ dự kiến đạt 165.000 tỷ tăng 11%, dư nợ cấp tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) đạt 146.600 tỷ tăng 12,3% (Đây là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Ban Tổng giám đốc đã trình và được Hội đồng quản trị thông qua và sẽ thực hiện trong điều kiện được Ngân hàng Nhà nước cho phép).

Cuối năm 2022, tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5) của Eximbank là 1,8% và đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ này không quá 1,6% trong năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023, Eximbank đặt mục tiêu là 5.000 tỷ, tăng 35%. Năm 2022, Eximbank đạt 3.709 tỷ lợi nhuận trước thuế tăng tới 207,7% so với năm 2021 và vượt xa so với kế hoạch là 2.500 tỷ.

Tại Đại hội, Eximbank sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ. Cụ thể, Eximbank dự kiến phát hành 265,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, từ đó tăng vốn điều lệ lên hơn 17.469 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 18%. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2021 và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.

Ngoài ra, hiện nay số lượng cổ phiếu quỹ của Eximbank là hơn 6 triệu cổ phiếu. Các cổ phiếu này được mua từ năm 2014 và được nắm giữ đến thời điểm hiện tại. Hội đồng quản trị đề xuất bán hết số cổ phiếu quỹ này. Thời điểm bán sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 18%).

(Nguồn: Eximbank)

Xem 138 lần