Viet Capital Bank hoàn thành 101% kế hoạch, với lợi nhuận cả năm đạt 456 tỷ đồng

Thứ sáu, 03 Tháng 2 2023 04:04

Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh cho biết, kết thúc năm tài chính 2022, các chỉ tiêu kinh doanh đều bám sát mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, với lợi nhuận cả năm hoàn thành 101% kế hoạch, đạt 456 tỷ đồng.

viet capital bank hoan thanh 101 ke hoach voi loi nhuan ca nam dat 456 ty dong1

Năm 2022, trong bối cảnh thị trường nói chung và ngành ngân hàng nói riêng gặp nhiều thách thức, Viet Capital Bank đã luôn bám sát định hướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước. Đồng thời, Viet Capital Bank kịp thời đưa ra các chương trình hành động rất quyết liệt, nhưng linh hoạt nhằm đảm bảo sự “tăng trưởng - chất lượng - bền vững - hiệu quả”. Nhờ đó, tổng thu nhập của ngân hàng đến cuối năm 2022, đạt hơn 1,900 tỷ đồng, hoàn thành đúng kế hoạch. Trong đó, thu nhập từ lãi thuần tăng 19% và lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 47% so với 2021. Các mảng kinh doanh từ thẻ (tăng 62%) và bảo hiểm (tăng 36%) đã đóng góp khá tốt trong việc gia tăng thu nhập cho hoạt động dịch vụ của ngân hàng.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 79 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với 2021. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 59,600 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 50,900 tỷ đồng, tăng lần lượt 7% và 10% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 456 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch và tăng 46% so với 2021.

Ngoài ra, năm 2022, Viet Capital Bank đã mở mới được 21.điểm kinh doanh trên toàn quốc, nâng tổng số chi nhánh/phòng giao dịch lên 109 điểm tại 30 tỉnh/thành. Đồng thời, hoạt động ngân hàng số tiếp tục được đầu tư và phát triển mạnh để cùng với mảng ngân hàng truyền thống đẩy mạnh việc mở rộng quy mô khách hàng. Đặc biệt, Viet Capital Bank đã gia tăng thêm trải nghiệm khách hàng thông qua việc đưa vào hoạt động hàng loạt máy CRM ngân hàng tự động Digimi+ tại các tỉnh thành lớn như TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Cần Thơ, …. Đây chính là cánh tay nối dài giữa ngân hàng truyền thống và ngân hàng số khi các tiện ích như nạp tiền, mở thẻ hoàn toàn có thể thực hiện được tự động. Nhờ đó, cả năm 2022, số lượng khách hàng tăng gần 75% so với 2021.

Qua 30 năm hình thành phát triển và 10 năm đổi mới, Viet Capital Bank luôn kiên định với chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, nhằm gia tăng thị phần, tăng trưởng khách hàng mới, giữ chân khách hàng hiện hữu, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng; đồng thời linh hoạt để đáp ứng nhanh nhu cầu cũng như ứng phó trước những thách thức của thị trường. “Thận trọng và tăng trưởng có chọn lọc” là định hướng 2023 của Viet Capital Bank  để tiếp tục đảm bảo hoạt động hiệu quả nhất trong bối cảnh chung của thị trường.

Xem 116 lần