MSB tăng vốn điều lệ lên hai mươi nghìn tỷ đồng

Thứ năm, 19 Tháng 1 2023 02:15

Ngày 09/01/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 45/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB).

msb tang von dieu le len hai muoi nghin ty dong

Theo đó, Thống đốc chấp thuận sửa đổi nội dung về điều lệ quy định tại Mục 4 Giấy phép hoạt động số 0001/NH-GP ngày 08/6/1991 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và khoản c Điều 1 Quyết định số 68/NH-QĐ ngày 08/6/1991 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam như sau: “Vốn điều lệ: 20.000.000.000.000 đồng (Hai mươi nghìn tỷ đồng)".

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sản đổi, bổ sung) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0001/NH-GP ngày 08/6/1991 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Quyết định số 68/NH-QĐ ngày 08/6/1991 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

Đồng thời, Quyết định số 1958/QĐ-NHNN ngày 23/11/2022 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

Xem 251 lần