Eximbank được mở thêm 4 chi nhánh và 4 phòng giao dịch

Thứ năm, 19 Tháng 1 2023 02:11

Ngày 10/01/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 151/NHNN-TTGSNH và công văn số 153/NHNN-TTGSNH chấp thuận cho Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đủ điều kiện thành lập một số chi nhánh, phòng giao dịch.

eximbank duoc mo them 4 chi nhanh va 4 phong giao dich

Cụ thể, Eximbank được mở thêm 04 chi nhánh ở trong nước là chi nhánh Bắc Ninh có địa điểm đặt trụ sở tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Chi nhánh Bắc Giang có địa điểm đặt trụ sở tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Chi nhánh Bình Định có địa điểm đặt trụ sở tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Chi nhánh Đồng Tháp có địa điểm đặt trụ sở tại phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, Eximbank còn được chấp thuận mở thêm 04 phòng giao dịch sau: Phòng giao dịch Hương Thủy trực thuộc Eximbank - Chi nhánh Huế tại địa chỉ: Phường phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiênn – Huế; Phòng giao dịch Phước Bình trực thuộc Eximbank - Chi nhánh Bình Phước tại địa chỉ: Phường Phước Long, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước; Phòng giao dịch Hòn Đất trực thuộc Eximbank - Chi nhánh Kiên Giang tại địa chỉ: Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; Phòng giao dịch Giá Rai trực thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu tại địa chỉ: Phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Eximbank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, công bố thông tin đối với các chi nhánh, phòng giao dịch đã được chấp thuận nêu trên theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc NHNN về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, Eximbank thực hiện khai hoạt động các chi nhánh, phòng giao dich được chấp thuận đủ điều kiện thành lập trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực.

Xem 132 lần