ACB nhận giải doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất 2022

Thứ sáu, 16 Tháng 9 2022 03:14

Sáng ngày 15/09/2022, Ngân hàng Á Châu (ACB) đã xuất sắc nhận giải “Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất năm 2022”. Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đã góp phần xây dựng một thị trường chứng khoán minh bạch và công bằng, hướng đến tối đa hóa giá trị doanh nghiệp niêm yết nhờ hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) hiệu quả.

Giải thưởng do VAFE, Fili và Vietstock đồng tổ chức, thông qua 2 vòng khảo sát và đánh giá 736 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX với bộ tiêu chí bao gồm: (a) Truyền thông tài chính hiệu quả: Truyền thông tài chính minh bạch và hiệu quả, tạo được sự hiểu biết rộng rãi về giá trị và triển vọng của doanh nghiệp, có những nhóm nhà đầu tư ủng hộ mạnh trên thị trường; (b) Danh tiếng tốt trên thị trường vốn: Doanh nghiệp tạo được danh tiếng tài chính tốt, từ năng lực quản trị, uy tín của HĐQT và Ban điều hành đến độ tin cậy của số liệu tài chính và các tài liệu công bố khác; (c) Quản trị tốt sự kỳ vọng của thị trường chứng khoán: Hoạt động quan hệ nhà đầu tư giúp tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp, định giá từ thị trường sát với giá trị nội tại của doanh nghiệp, thanh khoản cổ phiếu hợp lý. Theo kết quả khảo sát, ngân hàng là ngành có hoạt động công bố thông tin tốt nhất trên thị trường chứng khoán năm 2022, với tỷ lệ 68%.

Xem 188 lần