Agribank đồng hành cùng Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VII

Thứ ba, 13 Tháng 9 2022 04:01

Sáng ngày 12/9/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã đồng hành cùng với Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII với chủ đề “Người nông dân chuyên nghiệp” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt phối hợp tổ chức.

Diễn đàn có sự tham dự của các Bộ, Ban ngành, đại diện các địa phương, Hội Nông dân các cấp, nhà khoa học, viện nghiên cứu cùng các doanh nghiệp và 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi… để cùng đi tìm câu trả lời thế nào là người nông dân chuyên nghiệp; người nông dân cần phải làm gì để trở thành nông dân chuyên nghiệp? Những vấn đề đặt ra đối với nông dân trong giai đoạn mới như: Cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp; giải quyết những vướng mắc, hạn chế trong vấn đề về vốn, chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nghề cho nông dân, thay đổi quy trình sản xuất đảm bảo đầu ra cho nông sản... Các chính sách hỗ trợ nông dân, nông nghiệp, nông thôn để xây dựng người nông dân chuyên nghiệp - phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại.

Tại Diễn đàn, các nhóm vấn đề được đưa ra thảo luận giữa nông dân với đại diện các bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp như: Thúc đẩy liên kết giữa nông dân - doanh nghiệp, nông dân với nông dân để xây dựng chuỗi sản xuất hàng hóa; các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân thực hiện chuỗi liên kết, chi tổ hội nghề nghiệp, xây dựng nông nghiệp sinh thái, đào tạo nghề để nâng cao trình độ cho nông dân; hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, có kiến thức giới thiệu, quảng bá, tiếp thị nông sản… để xây dựng hình ảnh người nông dân chuyên nghiệp.

Mục đích của Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII là tiếp tục nhìn nhận, đánh giá những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của nông dân trên con đường xây dựng hình ảnh người nông dân chuyên nghiệp gắn với phát triển một nền nông nghiệp sinh thái hiện đại. Trong suốt hơn 34 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn khẳng định vai trò tiên phong, chủ lực trong cung ứng nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Với tổng số gần 1,4 triệu tỷ đồng dư nợ Agribank cho vay nền kinh tế, vốn đầu tư “Tam nông” chiếm tỷ trọng khoảng 65% và cao nhất toàn hệ thống tổ chức tín dụng đầu tư nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Vì vậy, việc triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách và 02 chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn Agribank đã và đang vươn tới mọi miền Tổ quốc, tạo điều kiện để mọi người dân, đặc biệt là bà con nông dân tại khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa tiếp cận nguồn vốn chính thức phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.

Xem 161 lần