GPBank hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh

Thứ tư, 10 Tháng 8 2022 03:02

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) cho biết, đang triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm nhằm giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, tạo nền tảng để phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Theo đó, các Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất thuộc một trong các trường hợp sau:

Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L).

Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Mức hỗ trợ lãi suất và thời gian áp dụng: GPBank sẽ hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế áp dụng đối với các thỏa thuận cho vay và giải ngân từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 và có kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ lãi phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 20/05/2022 đến ngày 31/12/2023. GPBank thực hiện dừng hỗ trợ lãi suất sau ngày 31/12/2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được Ngân hàng nhà nước thông báo, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Điều kiện hỗ trợ lãi suất: Khách hàng đáp ứng các điều kiện của Chương trình hỗ trợ lãi suất theo Quy định của Ngân hàng GPBank, Ngân hàng Nhà nước và pháp luật. 

Để biết thêm các thông tin chi tiết về điều kiện chương trình, khách hàng hãy liên hệ các Chi nhánh, Phòng giao dịch của GPBank trên toàn quốc hoặc gọi tới Hotline 1800 58 58 66 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.

Xem 377 lần