KienlongBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 4.231 tỷ đồng

Thứ hai, 08 Tháng 8 2022 08:14

Ngày 3/8/2022, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) được tăng vốn điều lệ từ 3.652,8 tỷ đồng lên 4.231,2 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ mà đại hội cổ đông 2022 thông qua. Đồng thời, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cũng thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của KienlongBank.

Cụ thể, Công văn số 5360/NHNN-TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận cho KienlongBank được tăng vốn điều lệ thêm 578,4 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, cổ đông sở hữu cổ phiếu KLB sẽ được hưởng 16% cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Cũng trong tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, KienlongBank sẽ tăng vốn từ lợi nhuận sau thuế còn lại của ngân hàng năm 2021 sau khi đã trích lập các quỹ. Như vậy, sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật, mức vốn điều lệ của KienlongBank từ mức 3.652,8 tỷ đồng sẽ tăng lên 4.231,2 tỷ đồng theo đúng nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua từ tháng 4/2022.

Xem 136 lần