ACB đồng hành cùng doanh nghiệp

Đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn bởi dịch Covid-19, Ngân hàng Á Châu (ACB) triển khai các chương trình ưu đãi nổi bật nhằm giúp doanh nghiệp đáp ứng kịp thời vốn kinh doanh.

1. Chương trình “Cho vay bổ sung vốn lưu động”:

ACB đáp ứng kịp thơi fcho doanh nghiệp các nhu cầu vốn kinh doanh ngắn hạn như: trả lương nhân viên, chi phí thuê mặt bằng, thanh toán công nợ, hàng hóa, dịch vụ và các mục đích khác.

- Thời hạn cho vay 12 tháng

- Phương thức thanh toán: trả lãi hàng tháng, trả gố cuối kỳ Khế ước nhận nợ, cho các khế ước có kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng.

- Lãi suất cho vay: chỉ từ 7,5%/năm.

- Miễn phí trả nợ trước hạn.

- Giảm 80% phí thanh toán quốc tế và bảo lãnh trong nước.

- Miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống ACB.

- Miễn phí chi lương nhân viên.

- Các ưu đãi thêm: Tài khoản số đẹp; Nộp thuế điện tử; ACB online hạn mức 20 tỷ đồng/ngày.

- Tài sản thế chấp: Bất động sản.

2. Chương trình đặc biệt “Hoàn vốn vay từ ngân hàng khác”:

Áp dụng dành cho doanh nghiệp đang có khoản vay tại ngân hàng khác. Chuyển khoản vay về ACB để được các ưu đãi sau:

- Lãi suất vay ưu đãi thấp hơn so với khoản vay hiện tại.

- Cấp tăng thêm hạn mức kinh doanh.

- Trả trước hạn miễn phạt.

- Hồ sơ đơn giản, phục vụ nhanh gọn.