OCB chốt quyền nhận cổ tức ngày 03/8

Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa thông báo cho biết ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu là ngày 03/8/2021, tỷ lệ phát hành 25%.

Trước đó, đầu tháng 6, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận việc OCB tăng vốn điều lệ tối đa 2.739 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 10.959 tỷ đồng lên 13.698 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, bên cạnh phương án tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu, OCB còn dự kiến tiếp tục tăng vốn từ việc phát hành khoảng 5 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với mức giá 10.000 đồng/cp và chào bán riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Vốn điều lệ của OCB sau khi thực hiện các đợt phát hành trên sẽ đạt gần 14.450 tỷ đồng.

Với số vốn được bổ sung thêm (gần 3.500 tỷ), ngân hàng dự kiến dùng hơn 2.600 tỷ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay; số tiền còn lại dùng để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (21/7), giá cổ phiếu OCB đứng ở mức 27.800 đồng/cp. Cổ phiếu này đã giảm khoảng 10% kể từ đầu tháng 7.