Chủ thẻ tín dụng MB Visa nhận ưu đãi

Từ ngày 20/7 - 20/8/2021, Ngân hàng Quân đội (MB) triển khai chương trình “Shopping online - Nhận ngay ưu đãi" cho chủ thẻ tín dụng MB Visa với cơ hội nhận hoàn đến 500.000 VNĐ.

Nhóm chủ thẻ nhận ưu đãi:

1. Chủ thẻ tín dụng MB  Visa chưa phát sinh giao dịch chi tiêu kênh Ecom trong 6 tháng đầu năm 2021:

Được Hoàn 15% tổng doanh số giao dịch kênh Ecom trong thời gian hiệu lực chương trình (chỉ xét các giao dịch có giá trị chi tiêu tối thiểu 100.000 VNĐ/1 giao dịch).

+ Giá trị hoàn sẽ được quy đổi ra điểm MB Star. Khách hàng có thể đổi ra tiền hoặc các quà tặng trên trang MB star

+ Hoàn tối đa 500.000 VND/1 chủ thẻ.

+ Không áp dụng giao dịch bảo hiểm, quảng cáo…

+ Chi tiêu tối thiểu 100.000 VND/1 giao dịch.

2. Tất cả chủ thẻ tín dụng MB Visa (không bao gồm đối tượng chủ thẻ áp dụng ở nhóm 01):

Được hoàn 5% tổng doanh số giao dịch kênh Ecom trong thời gian thời gian hiệu lực chương trình (chỉ xét các giao dịch có giá trị chi tiêu tối thiểu 500.000 VNĐ/1 giao dịch).

+ Giá trị hoàn sẽ được quy đổi ra điểm MB Star. KH có thể đổi ra tiền hoặc các quà tặng trên trang MB star

+ Hoàn tối đa 500.000 VND/1 chủ thẻ.

+ Không áp dụng giao dịch bảo hiểm, quảng cáo…

+ Chi tiêu tối thiểu 500.000 VND/1 giao dịch.

Điều kiện, điều khoản:

- Giá trị quy đổi của điểm MB Star: giá trị quy đổi có thể được thay đổi theo quy định của MB qua từng thời kỳ và được thông báo trên trang MB Star.

- Thời hạn sử dụng của điểm MB Star: theo quy định của MB từng thời kỳ.

- Mỗi chủ thẻ được áp dụng một lượt ưu đãi duy nhất trong thời gian chương trình.

- Không áp dụng trả thưởng cho chủ thẻ phụ. Giao dịch của chủ thẻ phụ sẽ tính cho chủ thẻ chính.

- Không áp dụng đồng thời với các chương trình hoàn tiền khác cho chủ thẻ tín dụng của MB hiện có.

- Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi hết ngân sách mà không cần phải báo trước.

- Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình/đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện được cập nhật tại đây.