CHỦ NHẬT, 04/12/2022

Agribank tổ chức Hội nghị giải đáp vướng mắc trong hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ hai, 15 Tháng 8 2022 03:41

Ngày 08/09/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị giải đáp vướng mắc quá trình triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm tháo gỡ khó khăn cho chi nhánh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn hệ thống Agribank.

Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Tài chính kế toán thuộc Ngân hàng Nhà nước; đồng chí Phạm Toàn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Agribank chủ trì hội nghị; cùng đại biểu tham dự trực tiếp là lãnh đạo, cán bộ thực hiện nhiệm vụ liên quan tại các Ủy ban, Ban, Trung tâm, đơn vị sự nghiệp tại TSC.

Chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng tiếp tục quán triệt việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 30/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quy định của Agribank về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Với vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với tỷ trọng đầu tư "Tam nông" chiếm trên 65%/tổng dư nợ, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị phần tín dụng đầu tư nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Agribank đã nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội: Chủ động triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiên phong triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách Nhà nước đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Chính sách tín dụng đã giải đáp khó khăn, vướng mắc của các chi nhánh về thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Hội nghị tiếp tục ghi nhận những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách để tổng hợp báo cáo NHNN.

Chia sẻ với Agribank về những khó khăn khi triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước, tại Hội nghị, bà Hà Thu Giang, Phó Vụ Trưởng phụ trách Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao Agribank đã chủ động, tiên phong tích cực triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời cũng yêu cầu Agribank bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện chương trình, giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các chi nhánh theo thẩm quyền; tiếp tục tổng hợp các khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, báo cáo về NHNN để trình Chính phủ.

Chia sẻ với Agribank về những khó khăn khi triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước, tại Hội nghị, bà Hà Thu Giang, Phó Vụ Trưởng phụ trách Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao Agribank đã chủ động, tiên phong tích cực triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời cũng yêu cầu Agribank bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện chương trình, giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các chi nhánh theo thẩm quyền; tiếp tục tổng hợp các khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, báo cáo về NHNN để trình Chính phủ.

Xem 203 lần