Vietnam Post đào tạo cho nhân viên mới công tác tại Khối văn phòng Bưu điện tỉnh Bạc Liêu

Thứ năm, 21 Tháng 7 2022 03:42

Ngày 17/7/2022 tại tỉnh Bạc Liêu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức lớp đào tạo cho hơn 40 học viên là nhân viên mới công tác tại Khối văn phòng Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Học viên đã được nghe giới thiệu tổng quan về Vietnam Post, mục tiêu, kết quả sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh giai đoạn 2017-2022 và một số định hướng chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022. Ngoài ra, học viên cũng được biết về cơ chế, sản phẩm mà Bưu điện tỉnh Bạc Liêu đang cung cấp và hướng dẫn quy trình, quy định dịch vụ Bưu chính chuyển phát cho đối tượng giao dịch viên, nhân viên BĐVHX, nhân viên kinh doanh.

Thông qua chương trình đào tạo, Vietnam Post mong muốn cán bộ công nhân viên, người lao động mới tuyển dụng hiểu rõ hơn về ngành, về chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí, công việc được giao. Những kiến thức được truyền đạt hôm nay là nền tảng, cơ sở để nhân viên mới tiếp tục trau dồi, nâng cao kiến thức nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc.

Xem 334 lần