Vietnam Post triển khai chương trình đào tạo “Lãnh đạo chuyển đổi” khoá 5

Thứ sáu, 03 Tháng 6 2022 03:31

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vừa tổ chức khai giảng chương trình đào tạo “Lãnh đạo chuyển đổi” khoá 5 dành cho đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Tham dự khai giảng khoá học có Tổng Giám đốc Chu Quang Hào.

Phát biểu khai giảng khóa học, Tổng Giám đốc Chu Quang Hào đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng chương trình đào tạo đối với đội ngũ cán bộ quản lý, dự nguồn của Tổng công ty. Tư duy chuyển đổi đặc biệt sự thích ứng chuyển đổi nhanh của đội ngũ lãnh đạo quản lý là thực sự cần thiết. Cùng với đó là tư duy kinh doanh, quản trị và nhận thức cốt lõi của nhà quản trị trong thời đại số; lãnh đạo đơn vị tiên phong chuyển đổi, quản trị và dẫn dắt sự thay đổi sẽ giúp cho việc quản lý đơn vị hiệu quả, chất lượng hơn.

Không chỉ trang bị những kỹ năng, kiến thức tổng hợp, cập nhật nhất về quản trị kinh doanh để học viên có thể vận dụng vào thực tế công việc tại đơn vị, khóa học còn cung cấp cho học viên tư duy và nhận thức cốt lõi mà các nhà quản trị cần phải có trong thời đại hội nhập toàn cầu. Hệ thống hoá các kiến thức về lãnh đạo và quản trị (chiến lược, nhân sự, tài chính, marketing). Tạo dựng nền tảng kiến thức vững chắc về quản trị, phát triển kỹ năng bổ trợ cốt yếu cho công tác quản lý và lãnh đạo. Khơi dậy khả năng lãnh đạo tiềm tàng và tự tin hơn trong việc ra quyết định điều hành, sẵn sàng đón nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vai trò mới là một nhà quản lý đa chức năng với trọng trách dẫn dắt sự thành công của tổ chức.

Trong quá trình đào tạo, học viên sẽ được trải qua các kỳ đánh giá trước, trong và sau đào tạo 3 cấp độ theo mô hình Kirkpatrick để đánh giá hiệu quả sau đào tạo. Việc đánh giá giúp đưa ra những phân tích, nhận định và đánh giá khả năng, mức độ ứng dụng những kiến thức, kỹ năng học viên đạt được từ khoá học vào công việc. Từ đó giúp học viên ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, nâng cao năng lực cá nhân, hướng tới hiệu quả quản trị.

Khoá học được tổ chức 2 đợt, đợt 1 từ ngày 31/5 đến ngày 5/6, đợt 2 từ ngày 16/6 đến ngày 22/6.

Xem 693 lần