Vietcombank tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thứ tư, 20 Tháng 4 2022 01:32

Ngày 19/4/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương khóa 21 (K21).

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Doanh nghiệp Trung ương khóa 21được tổ chức trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những diễn biến phức tạp trên thế giới và khu vực, đặc biệt là ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trong bối cảnh đó, các đồng chí học viên đã dành thời gian học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị cơ bản, phương pháp tiếp cận những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, làm cơ sở cho việc củng cố lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đổi mới tư duy, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc của người đảng viên, người lãnh đạo, quản lý trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank đã đánh giá cao sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học tập của các học viên để có kết quả tốt trong điều kiện vừa tham gia học tập vừa đảm nhận công việc của cơ quan, đơn vị, đồng thời khẳng định lớp học đã giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoạt động thực tiễn tại cơ quan nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cơ quan giao phó. Kết quả học tập lý luận chính trị là một trong những tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá, sử dụng cán bộ trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn để các học viên đủ điều kiện tham gia lãnh đạo cấp ủy và các vị trí lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị.

Lớp học đã kết thúc thành công tốt đẹp với tỷ lệ 100% học viên được Hội đồng xét tốt nghiệp công nhận hoàn thành chương trình học tập và cấp bằng tốt nghiệp trong đó 01/98 học viên xếp loại Xuất sắc và 97/98 học viên xếp loại Giỏi.

Xem 452 lần