Vietnam Post khai giảng chương trình đào tạo “Lãnh đạo chuyển đổi” - Khóa 3

Thứ năm, 14 Tháng 4 2022 09:37

Sáng 12/04 tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã khai giảng chương trình đào tạo “lãnh đạo chuyển đổi” - khóa 3 cho dành cho đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc. Tổng Giám đốc Chu Quang Hào dự và phát biểu khai giảng khóa đào tạo.

Chương trình đào tạo “lãnh đạo chuyển đổi” cung cấp cho học viên những kỹ năng, kiến thức tổng hợp, cập nhật nhất về quản trị kinh doanh để học viên có thể vận dụng vào thực tế công việc tại đơn vị; Cung cấp cho học viên tư duy và nhận thức cốt lõi mà các nhà quản trị cần phải có trong thời đại hội nhập toàn cầu; Hệ thống hoá các kiến thức về lãnh đạo và quản trị (chiến lược, nhân sự, tài chính, marketing); Tạo dựng nền tảng kiến thức vững chắc về quản trị, phát triển kỹ năng bổ trợ cốt yếu cho công tác quản lý và lãnh đạo; Khơi dậy khả năng lãnh đạo tiềm tàng và tự tin hơn trong việc ra quyết định điều hành, sẵn sàng đón nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vai trò mới là một nhà quản lý đa chức năng với trọng trách dẫn dắt sự thành công của tổ chức.

Nhấn mạnh về tư duy kinh doanh, quản trị và nhận thức cốt lõi của nhà quản trị trong thời đại số, Tổng Giám đốc Chu Quang Hàokhẳng định: “Nếu không có kiến thức nền tảng tốt, tư duy chuyển đổi tốt, nhanh thì sẽ tụt hậu. Điều đó được minh chứng trong thời gian qua, người đứng đầu đơn vị khi không có tư duy chuyển đổi nhanh, vận dụng linh hoạt định hướng chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty dẫn đến hiệu quả thấp”.

Tổng Giám đốc mong muốn, qua lớp học này, với những nội dung được truyền đạt có thể giúp lãnh đạo các đơn vị quản trị, điều hành đơn vị của mình tốt hơn. Tổng giám đốc yêu cầu các học viên tập trung nắm bắt đầy đủ nhất những kiến thức trên lớp; liên hệ, tư duy với thực tế tại đơn vị để ngay trong quá trình đào tạo có thể hình dung ra sẽ phải chuyển đổi như thế nào, thay đổi như thế nào để đáp ứng được các đòi hỏi của tình hình mới.

Khoá học lần này được tổ chức 2 đợt, đợt 1 từ ngày 12/4 đến ngày 18/4. Đợt 2 từ ngày 5/5 đến ngày 11/5. Trong quá trình đào tạo, học viên sẽ được trải qua các kỳ đánh giá trước, trong và sau đào tạo 3 cấp độ theo mô hình Kirkpatrick để đánh giá hiệu quả sau đào tạo. Việc đánh giá giúp đưa ra những phân tích, nhận định và đánh giá khả năng, mức độ ứng dụng những kiến thức, kỹ năng học viên đạt được từ khoá học vào công việc. Từ đó giúp học viên ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, nâng cao năng lực cá nhân, hướng tới hiệu quả quản trị.

Xem 761 lần