VNPT tích cực hỗ trợ các trường học

Thứ hai, 27 Tháng 9 2021 11:56

Nhằm giúp các Trường học triển khai hiệu quả việc dạy học trực tuyến, Tổng công ty Bưu chính viễn thông (VNPT) đã tổ chức tập huấn, hỗ trợ triển khai hình thức dạy học trực tuyến qua mạng bằng hệ thống VNPT E- Learning.

VNPT E-Learning là sản phẩm thuộc Hệ sinh thái Giáo dục với hơn 20 giải pháp, ứng dụng như: Cổng thông tin điện tử nhà trường, sổ liên lạc điện tử, soạn bài giảng điện tử, hệ thống thi trực tuyến tuỳ biến… được sử dụng theo mô hình điện toán đám mây SaaS.

Các tư liệu học tập ở các định dạng phim, ảnh, tài liệu được trực tiếp upload lên hệ thống hoặc từ bất cứ nguồn tư liệu sẵn có khác như Youtube, Google, Wiki… hoặc website của nhà trường.

VNPT E-Learning được phát triển dựa trên các nền tảng công nghệ 4.0 như Cloud Computing, Adaptive Learning, Blockchain giúp học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng.

Bên cạnh việc triển khai ứng dụng VNPT E-Learning, trong năm học 2021 - 2022, được sự hỗ trợ của Tập đoàn VNPT, VNPT Ninh Thuận sẽ hỗ trợ một số máy tính, hướng dẫn sử dụng cho giáo viên và học sinh ở các vùng khó khăn; đồng thời, tiếp tục triển khai đến các trường học một số ứng dụng mới có nhiều ưu điểm nhằm nâng cấp các giải pháp công nghệ, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Xem 950 lần