VietCredit điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng nội địa từ 07/03/2023

Thứ ba, 07 Tháng 3 2023 08:02

Kể từ ngày 07/03/2023, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) chính thức điều chỉnh tăng lãi suất thẻ tín dụng nội địa đối với tất cả các khách hàng. 

 

bieu phi

 

 

Bên cạnh đó, từ 0h00 ngày 06/03/2023, VietCredit sẽ chính thức điều chỉnh phí nhận thông báo qua tin nhắn (SMS), với mức phí 11.000 VNĐ/tháng.

Theo đó, khách hàng có đăng ký nhận thông báo qua tin nhắn (SMS) hàng tháng (trạng thái “ON” trên Ứng dụng VietCredit) và có dư nợ > 0 tại thời điểm quét phí, hoặc khách hàng có đăng ký nhận thông báo qua tin nhắn (SMS) hàng tháng, nhưng đã thực hiện “OFF” dịch vụ trên ứng dụng VietCredit trong thời gian thuộc kỳ sao kê của thời điểm quét phí và có dư nợ >0 tại thời điểm quét phí, sẽ bị trừ mức phí là 11.000 VNĐ/tháng.

(Nguồn: VietCredit)

Xem 150 lần