CHỦ NHẬT, 01/10/2023

Hoàn tiền 50% cho các giao dịch chi tiêu mua sắm khi mở thẻ tín dụng Mcredit

Thứ ba, 07 Tháng 6 2022 06:15

Từ ngày 06/6 - 30/8/2022, khi mở thẻ tín dụng Mcredit và phát sinh chi tiêu trong khoảng thời gian này, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn: hoàn tiền 50% cho các giao dịch chi tiêu mua sắm (*).

Mcredit hoàn tiền 50% tối đa 200.000 VNĐ/khách hàng đối với tất cả các giao dịch chi tiêu mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 50.000VNĐ trở lên trong tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành thẻ (Không áp dụng cho giao dịch rút tiền).

Số tiền hoàn sẽ tính trên tổng doanh số giao dịch của khách hàng tại thời điểm chốt dữ liệu hoàn tiền.

Lưu ý:

- Trong trường hợp Chương trình kết thúc trước ngày 30/08/2022, những khách hàng được ưu tiên hoàn tiền là những khách hàng có số lượng giao dịch hợp lệ nhiều nhất (theo ghi nhận trên hệ thống của Mcredit).

- Trường hợp 02 (hai) khách hàng có cùng số tiền chi tiêu tại thời điểm kết thúc chương trình, khách hàng được hoàn tiền là khách hàng có thời gian bắt đầu giao dịch đầu tiên sớm hơn.

Để biết thêm chi tiết chương trình, khách hàng liên hệ Phòng Dịch vụ khách hàng Mcredit: Hotline: 1900 63 67 69 - Website: www.mcredit.com.vn - Fanpage: McreditVietnam;

Xem 632 lần