SHB Finance san sẻ khó khăn cùng Khách hàng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 kéo dài, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Sài gòn - Hà Nội (SHB Finance) đã triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu tác động trực tiếp  bởi dịch COVID-19, nhằm phần nào chia sẻ với khách hàng trong giai đoạn hết sức khó khăn.

Theo đó, với những khách hàng chứng minh không có khả năng trả nợ đúng hạn theo hợp đồng do bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19.

Đồng thời, khách hàng phải có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tổ chức tín dụng đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ gốc và/ hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ không được vượt quá 12 tháng kể từ ngày hưởng ưu đãi và phải phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với từng khách hàng.

Tùy theo chính sách của từng tổ chức tín dụng, các đề xuất hỗ trợ sẽ được đánh giá và phê duyệt phương thức phù hợp cho khách hàng. Khách hàng vui lòng giữ liên lạc với nhân viên phụ trách xử lý tín dụng trong thời gian này để được tư vấn và xem xét các tiêu chí phù hợp của chương trình theo từng thời kỳ được cập nhật.