VNPost nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử

Thứ ba, 06 Tháng 7 2021 03:37

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, đáp ứng được yêu cầu cao của khách hàng cũng như tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) mới đây đã ban hành Bộ chỉ tiêu chất lượng chuyển phát Thương mại điện tử.

Bộ chỉ tiêu chất lượng chuyển phát Thương mại điện tử bao gồm 11 tiêu chí quy định mức tỷ lệ phát thành công, tỷ lệ chuyển hoàn, tỷ lệ đảm bảo an toàn bưu gửi, trả lời khiếu nại, cũng như về thời gian toàn trình, thu gom, thanh toán đối soát,… áp dụng dành riêng đối với các khách hàng thương mại điện tử lớn và các sàn thương mại điện tử. Trong đó, tỷ lệ chuyển hoàn được quy định ở mức dưới 5%, tỷ lệ phát thành công cam kết trên 95% và các chỉ tiêu còn lại đảm bảo tỷ lệ đạt 100%.

Với bộ chỉ tiêu này, VNPost đã hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính chuyển phát thương mại điện tử, phục vụ việc đo kiểm, đánh giá, cải tiến chất lượng, đáp ứng các yêu cầu của thị trường, đồng thời đảm bảo khả năng cam kết chất lượng dịch vụ giữa Bưu điện Việt Nam với khách hàng.

Song song đó, việc cung cấp các dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu chuyển phát đa dạng của khách hàng, tối ưu hóa các công đoạn khai thác, sản xuất nhằm rút ngắn thời gian chuyển phát và phát triển các hệ thống ứng dụng hỗ trợ giải quyết những yêu cầu về mặt tạo đơn, tính cước, theo dõi, quản lý đơn hàng, thanh toán, đối soát, tạo thuận lợi cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ cũng góp phần không nhỏ vào nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Xem 946 lần