Bưu điện tỉnh Bình Định ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT

Thứ năm, 30 Tháng 6 2022 02:54

Ngày 27/6, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Bình Định ký kết hợp đồng ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

Theo đó, BHXH tỉnh ủy quyền Bưu điện thực hiện vận động, duy trì phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đôn đốc, thu tiền đóng, tiếp nhận hồ sơ của người tham gia, lập danh sách người tham gia; nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người tham gia.

Bưu điện tỉnh cam kết phát triển 29.865 người tham gia BHXH tự nguyện và 578.447 người tham gia BHYT tự đóng (bao gồm người phát triển mới và người tiếp tục tham gia) trong năm 2022.

BHXH tỉnh sẽ kiểm tra, giám sát hệ thống Bưu điện trong quá trình thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; tập huấn quy trình, nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho nhân viên, cấp thẻ nhân viên thu theo đúng quy định của cơ quan BHXH. Phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện lập và gửi hồ sơ, thông tin về cơ quan BHXH thông qua giao dịch điện tử theo quy định; hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã tổ chức triển khai công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua hệ thống Bưu điện cùng cấp theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam và các nội dung thỏa thuận tại hợp đồng…

Xem 154 lần