Tuyên Quang: 20.666 lượt hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích

Thứ năm, 30 Tháng 6 2022 02:15

Ngày 27/6/2022, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị trong việc cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Sau gần 1 năm triển khai, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên cổng dịch vụ công của tỉnh mức độ 3, 4 là 37.040 bộ hồ sơ. Tổng số hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích là 20.666 lượt. Trong đó, hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích là 9.527 hồ sơ, hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích là 11.139 hồ sơ.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và có các giải pháp để trong thời gian tới 100% các thủ tục mức độ 3,4 được tiếp nhận trực tuyến và sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích.

Xem 152 lần