Ông Nguyễn Quang Hưng là đại diện vốn nhà nước tại Napas giai đoạn 2020-2025

Thứ bảy, 16 Tháng 4 2022 07:27

Ngày 15/4/2022, trong “Hội nghị công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc cử người đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas)”. Thay mặt Thống đốc NHNN, Phó thống đốc Phạm Tiến Dũng đã trao Quyết định giao đại diện phần vốn nhà nước tại Napas giai đoạn 2020-2025 cho Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT.

Ong Nguyen Quang Hung la dai dien von nha nuoc tai Napas

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT đã trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho Ông Nguyễn Quang Minh và Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên - Phó Tổng giám đốc.

Ong Nguyen Quang Hung la dai dien von nha nuoc tai Napas 2

Được biết, Napas đã xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến 2030. Theo đó, làm việc nhóm, hợp tác, sáng tạo và đổi mới, là bốn giá trị cốt lõi, nền tảng để Napas xây dựng và trở thành mạng lưới thanh toán bán lẻ đáng tin cậy nhất; gắn kết người dân, doanh nghiệp và các ngân hàng bằng các sản phẩm thanh toán sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày; góp phần triển khai hiệu quả các mục tiêu đặt ra tại Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.

Xem 684 lần