CHỦ NHẬT, 24/09/2023

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng họp trực tuyến với Câu lạc bộ Fintech

Thứ ba, 15 Tháng 6 2021 10:47

Ngày 15/6/21, ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng đã chủ trì buổi họp trực tuyến với Câu lạc bộ Công nghệ Tài chính Ngân hàng (Câu lạc bộ Fintech) nghe báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ I (2017-2020).

Đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban Pháp luật và Nghiệp vụ, Ban công tác hội viên, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, Trang tin điện tử của Cơ quan Thường trực Hiệp hội và Ban Chủ nhiệm, các thành viên Câu lạc bộ đã tham dự buổi họp này.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Fintech đã báo cáo với Tổng Thư ký Hiệp hội kết quả hoạt động của nhiệm kỳ I, những tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ công tác của Câu lạc bộ trong thời gian tới.

Được thành lập vào tháng 12/2017, đến nay, Câu lạc bộ có 32 hội viên, trong đó có 18 hội viên là tổ chức, bao gồm 1 hội viên liên kết và 14 hội viên cá nhân. Từ đầu nhiệm kỳ, Câu lạc bộ đã đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động và đã bám sát, tập trung thực hiện được nhiều nội dung quan trọng hội viên quan tâm. Đó là: (i) Hoàn thiện và trình Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, chuẩn y danh sách và các chức danh trong Ban chủ nhiệm; (ii) Khảo sát và đánh giá thực trạng năng lực công nghệ, tài chính, phương án, đề án kinh doanh của từng hội viên; phối hợp với các ban của Cơ quan Thường trực kết nối, nắm bắt nhu cầu định hướng, chiến lược phát triển của tổ chức hội viên Hiệp hội tìm cơ hội hợp tác phát triển của các fintech và ngân hàng thương mại; (iii) Nghiên cứu và tập hợp các ý kiến góp ý từ các tahnh viên Câu lạc bộ, tổng hợp váo cáo Hiệp hội Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, tích cực tham gia quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật về fintech, xây dựng hệ sinh thái phát triển fintech tại Việt Nam; (iv) Giới thiệu các hội viên tham gia các chương trình kết nối, huấn luyện, đào tạo, xúc tiến hoạt động công nghệ tài chính cho các hội viên Câu lạc bộ với các đối tác liên quan; (v) Tham gia, phối hợp, llieen kết với các hội viên Câu lạc bộ, tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng trong việc nghiên cứu ứng dụng, triển khai các đề tài nghiên cứu, các dự án nghiên cứu phát triển, phát triển thực nghiệm các giải pháp fintech trong hoạt động; (vi) Phối hợp với các đối tác, các hội viên và tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng trong việc thực nghiệm triển khai các mô hình tổ chức tài chính vi mô công nghệ số, nghiệp vụ ngân hàng số, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ tài chính, ngân hàng; (vii) Tham gia các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác; (viii) Tích cực tham gia tham luận tại các hội thảo, diễn đàn do Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng và các đối tác tổ chức.

Tại đầu cầu Cơ quan Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng đã dành nhiều thời gian lắng nghe các ý kiến của các thành viên Câu lạc bộ. Ông Nguyễn Quốc Hùng đánh giá cao các ý kiến đã thẳng thắn, tâm huyết chỉ ra các nguyên nhân tồn tại, hạn chế và những việc chưa làm được của Câu lạc bộ, Ban Chủ nhiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Câu lạc bộ là tổ chức trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng, vậy nên, cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế của Hiệp hội; tập trung đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động một cách bài bản, chuyên nghiệp, phải đặt ra lộ trình phát triển, kế hoạch công tác cụ thể, mục tiêu hướng tới bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên; tham gia đầy đủ, tích cực cùng với Hiệp hội góp ý, phản biện, xây dựng cơ chế chính sách với cơ quan quản lý, trước hết là góp phần xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động công nghệ tài chính ngân hàng. Để hoạt động Câu lạc bộ đi vào khuôn khổ, nề nếp, Ban Chủ nhiệm phải nghiêm túc duy trì chế độ họp, báo cáo, thông tin đầy đủ các vấn đề Hiệp hội Ngân hàng và hội viên quan tâm; tăng cường kết nối, lắng nghe ý kiến hội viên để kịp thời có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả, đúng pháp luật.

Ghi nhận kết quả hoạt động của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ I; khẳng định sự hiện diện của Câu lạc bộ là cần thiết và rất quan trọng đối với hoạt động chung của Hiệp hội trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. Với mong muốn Câu lạc bộ ngày càng phát triển, đáp ứng được kỳ vọng của các hội viên, tích cực cùng với Hiệp hội Ngân hàng tham gia xây dựng cơ chế chính sách, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng chỉ đạo Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đó là: (i) Đổi mới phương thức hoạt động, tạo sân chơi bình đẳng, liên kết hội viên cùng chia sẻ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm; (ii) Lắng nghe, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; (iii) Tích cực tham gia, tổ chức hội thảo, tọa đàm về lĩnh vực liên quan, hỗ trợ Hiệp hội Ngân hàng đóng góp về cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp luật cho hoạt động fintech; (iv) Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại trong khu vực và châu lục; (v) Nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và chủ động đề xuất với cơ quan quản lý các giải pháp công nghệ, phát triển dịch vụ tiện ích; (vi) Kiện toàn và đẩy mạnh công tác truyền thông. Theo đó, yêu cầu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ sớm kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự có tâm huyết, uy tín, năng lực và trách nhiệm cao; rà soát các văn bản liên quan, các chương trình thử nghiệm, tổng hợp và đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách liên qua  đến lĩnh vực công nghệ thông tin, cho vay ngang hàng…; nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cho cả nhiệm kỳ và thời gian tiếp theo; định kỳ 3 tháng, 6 tháng tổ chức họp đánh giá kết quả, lắng nghe, rút bài học kinh nghiệm cùng các giải pháp khắc phục.

Tổng Thư ký cũng yêu cầu hội viên Câu lạc bộ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, góp ý chân tình, thẳng thẳn, kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan cụ thể, khách quan để đưa Câu lạc bộ ngày càng phát triển; Đồng thời sáng suốt lựa chọn thành viên có uy tín, năng lực, tâm huyết vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ II.

Đối với Hiệp hội Ngân hàng, là cơ quan chủ quản Câu lạc bộ, Tổng Thư ký Hiệp hội khẳng định, thường xuyên lắng nghe ý kiến của các hội viên, tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện để Câu lạc bộ hoạt động đúng định hướng. Tổng Thư ký giao Ban Pháp luật và Nghiệp vụ, Ban Công tác hội viên cử cán bộ theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ công tác tổ chức, nghiệp vụ, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, Trang tin điện tử hỗ trợ công tác truyền thông cho Câu lạc bộ.

Xem 1700 lần

footer