Bổ sung nhân sự Ủy ban Chính sách thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng

Thứ tư, 06 Tháng 4 2022 08:45

Ngày 29/3/2022, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 21/QĐ-HHNH về việc Bổ sung nhân sự Ủy ban Chính sách thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng.

Theo Quyết định, Ủy ban Chính sách thuộc Hội đồng Hiệp hội bổ sung thêm 07 ủy viên, gồm:

1-Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị rủi ro Ngân hàng Tiên Phong (TPBank);

2-Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);

3-Bà Ngô Lan Anh, Giám đốc Bộ phân Tuân thủ, tội phạm tài chính và ứng xử kinh doanh Ngân hàng Standard Chartered  Bank Việt Nam;

4-Nguyễn Thành Phúc, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng SMBC;

5-Bà Lê Thị Kim Hằng, Giám đốc Khối Pháp chế và tuân thủ Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam;

6-Ông Đỗ Giang Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC);

7-Ông Nguyễn Tuấn Lương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPay)

Cũng tại Quyết định này, bổ sung thêm 08 thành viên Tổ giúp việc Ủy ban Chính sách, gồm:

1-Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Giám đốc Trung tâm Quản lý rủi ro thị trường Tài chính và Đầu tư, Khối Quản trị rủi ro TPBank;

2-Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Chuyên gia quản trị quan hệ công, Techcombank;

3-Bà Ngô Thúy Hảo, Trưởng bộ phận Quản trị tuân thủ thuộc Phòng Tuân thủ, tội phạm tài chính và ứng xử kinh doanh Standard Chartered  Bank Việt Nam;

4-Bà Đinh Phương Lan, Cán bộ Phòng Tuân thủ, tội phạm tài chính và ứng xử kinh doanh Standard Chartered  Bank Việt Nam;

5-Bà Phạm Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Pháp chế và tuân thủ Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng SMBC (FE CREDIT);

6-Bà Nguyễn Đặng Mai Thy, Quản lý rủi ro thông tin, Khối Pháp chế và tuân thủ Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam;

7-Bà Nguyễn Thị Kim Quỳnh, Phó trưởng Ban Kế hoạch và quản lý rủi roCông ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC);

8-Bà Nguyễn Thị Bảo Yến, Phó phòng Pháp chế Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPay).

Như vậy, đến nay Ủy ban Chính sách thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có 13 thành viên; Ông Trần Phương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm Chủ nhiệm.

Ủy ban Chính sách làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, phát huy kiến thức chuyên sâu của cá nhân, trí tuệ tập thể, huy động các nguồn lực của các tổ chức hội viên do mình phụ trách và của các tổ chức hội viên để thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban.

Xem 1083 lần

footer