Cơ quan Thường trực họp giao ban tháng 6/2021

Thứ ba, 08 Tháng 6 2021 08:52

Ngày 07/6/2021, Cơ quan Thường trực tổ chức họp giao ban thường kỳ tháng 6, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng, các trưởng Ban chuyên mônCơ quan Thường trựcbáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng nhận định: ngay từ đầu tháng cơ quan đã triển khai phương án làm việc giãn cách để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, nhân viên trước tình hình Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Mặc dù làm việc trực tuyến, song cán bộ, nhân viên đã có nhiều cố gắng, chủ động thông tin liên lạc, đảm bảo tiến độ và khối lượng công việc theo kế hoạch đã đề ra.

Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế, quy định của Hiệp hội, Cơ quan Thường trực, các tổ chức trực thuộc đã được thực hiện nghiêm túc. Các Ban, đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ; công tác truyền thông, lấy ý kiến góp ý cơ chế, chính sách, theo dõi chăm sóc hội viên, công tác đào tạo đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, cán bộ, nhân viên, nhất là người đứng đầu các Ban, đơn vị trong cơ quan cần phải chủ động, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm đối với công việc được giao; chủ động xây dựng chương trình công tác có tính lâu dài, căn cơ; tích cực tiếp cận, lắng nghe, kịp thời đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tổ chức hội viên để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên có hiệu quả.

Tại cuộc họp giao ban, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng đã yêu cầu các Ban, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch công tác tháng 6 và định hướng trọng tâm công tác những tháng tiếp theo. Đối với Văn phòng, tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt phương án phòng, chống Covid-19 của cơ quan, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm túc nguyên tắc 5K, kiểm tra đường truyền, mạng wifi tín hiệu thống suốt, công tác phòng, chống cháy, nổ đảm bảo an toàn. Ban Công tác hội viên xây dựng chương trình, kế hoạch nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc của tổ chức hội viên để có giải pháp hỗ trợ; Tiếp tục rà soát các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Hiệp hội; Tổng hợp số liệu các tổ chức hội viên chung tay đóng góp, hỗ trợ Quỹ Văc xin phòng chống Covid-19.

Ban Pháp luật và Nghiệp vụ theo dõi, tổng hợp, kiến nghị xử lý vướng mắc của các tổ chức hội viên về thực hiện Thông tư 39 của Ngân hàng Nhà nước; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tọa đàm, hội thảo góp ý cơ chế, chính sách về xử lý nợ xấu trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát, về giải quyết tranh chấp họp đồng tín dụng tại bản án kinh doanh thương mại liên quan đến hoạt động ngân hàng; góp ý sửa đổi cơ chế cho vay ngang hàng, hành lang pháp lý giao dịch Mobile Money, nắm bắt, tổng hợp các vụ án đã xảy ra liên quan đến hoạt động ngân hàng trong thời gian vừa qua...

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng cũng yêu cầu Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, Trang tin điện tử đẩy mạnh công tác truyền thông, chú trọng đăng tin người tốt, việc tốt; Đồng thời xây dựng Chiến lược phát triển lâu dài, góp phần tích cực hỗ trợ thông tin, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của các tổ chức hội viên và tuyên truyền hoạt động Hiệp hội Ngân hàng. Trung tâm Đào tạo tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo về chủ đề sinh trắc học, phòng chống rửa tiền; Xây dựng đề án đào tạo cấp chứng chỉ… Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp, hỗ trợ các ban, đơn vị thực hiện các công tác liên quan.

Xem 1995 lần

footer