Học viện ONESMART không còn là hội viên của Hiệp hội Ngân hàng

Thứ hai, 01 Tháng 11 2021 09:48

Ngày 28/10, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có văn bản số 50/QĐ-HHNH về việc chấm dứt tư cách hội viên đối với Học viện ONESMART.

Văn bản căn cứ Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ba hành theo Quyết định số 1289/QĐ-BNV ngày16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Tờ trình của Cơ quan Thường trực và theo đề nghị của Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, Hội đồng Hiệp hội quyết định chấm dứt tư cách hội viên đối với Học viện ONESMART.

Theo đó, kể từ ngày 28/10/2021, Học viện ONESMART không còn là hội viên danh dự của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Xem 1492 lần

footer