CBBank, Eximbank, HDBank, LienVietPostBank, MB… tuyển dụng tháng 3/2023

Thứ hai, 20 Tháng 3 2023 03:16

Cập nhật thông tin tuyển dụng tuần 4 (tháng 3/2023) của một số hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam như CBBank,  Eximbank, HDBank, LienVietPostBank, MB … Hiện đang có nhiều chỉ tiêu tuyển dụng như Giám đốc chi nhánh,Trưởng phòng khách hàng cá nhân, Trưởng nhóm chất lượng dịch vụ,Chuyên viên cao cấp Kỹ thuật hạ tầng, Chuyên viên kế toán,  Giao dịch viên

>ABBank, ACB, Mcredit, SHB Finance, VietCredit … tuyển dụng tháng 3/2023

>Vietinbank, VietABank, EVNFinance, FE Credit, HD SAISON … tuyển dụng tháng 2/2023

>ABBank, BacA Bank, BaoViet Bank, DongA Bank, KienLong Bank… tuyển dụng tháng 2/2023

>VPBank, VIB, MB, ACB, TPBank… tuyển dụng tháng 2/2023

Tuyen dung 34

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Phó Giám đốc chi nhánh phụ trách vận hành, Trưởng quỹ, Trưởng phòng thẩm định, Trưởng phòng dịch vụ khách hàng & kho quỹ, Trưởng phòng dinh doanh, Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên hậu kiểm, Chuyên viên kế toán, Chuyên viên hỗ trợ tín dụng, Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên qhkh cá nhân, Chuyên viên thẩm định giá...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.baca-bank.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp mua sắm tập trung, Kiểm soát viên, Chuyên viên chính sách tín dụng, Trưởng phòng khách hàng Cá Nhân/Doanh nghiệp, Chuyên viên tác nghiệp tín dụng, Chuyên viên phát triển giải pháp kỹ thuật, Chuyên viên kiểm thử, Chuyên viên cao cấp chính sách tiền lương, Chuyên viên tác nghiệp tín dụng, Phó phòng tư vấn pháp lý,  Trưởng phòng giao dịch,Trưởng phòng khánh hàng Doanh nghiệp, Chuyên viên xử lý nợ mảng khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên kế toán tổng hợp  ...

Chi tiết xem tại đây: https://www.baovietbank.vn/tuyen-dung/

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên cao cấp Kỹ thuật hạ tầng, Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp quản lý và phát triển ứng dụng, Chuyên viên kế hoạch bán lẻ, Chuyên viên phân tích nghiệp vụ, Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm huy động vốn, Trưởng nhóm phân tích nghiệp vụ, Chuyên viên kiểm thử,  Chuyên viên dịch vụ Khách hàng, Chuyên viên quản trị rủi ro an toàn thông tin, Chuyên viên hành chính tín dụng, Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ thế chấp, Trưởng nhóm chất lượng dịch vụ...

Chi tiết xem tại đây: https://www.cbbank.vn/pages/Recruitment.aspx?rt=1

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Nhân viên thẩm định, Nhân viên thẩm định, Giám đốc phòng giao dịch, Giao dịch viên, Phó phòng phát triển sản phẩm thẻ và thanh toán thẻ, Nhân viên xử lý yêu cầu chủ thẻ,  Kiểm soát viên rrhđ thường trực, Nhân viên phòng chống rửa tiền & fatca, Nhân viên quản trị dữ liệu, Nhân viên quản trị rủi ro thị trường, Nhân viên khách hàng doanh nghiệp, Giao dịch viên, Nhân viên kế toán nội bộ, Trưởng phòng quản lý tín dụng, Phó giám đốc phòng giao dịch, Nhân viên xử lý pháp lý...

Chi tiết xem tại đây: http://tuyendung.dongabank.com.vn/jobs

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: CV Khách hàng cá nhân, Chuyên viên kiểm soát rủi ro hoạt động , Nhân viên hỗ trợ khách hàng 24/7, Giám đốc chi nhánh,  Developer - Core Banking, Phó phòng khách hàng doanh nghiệp, Nhân viên vận hành ATM & POS, Nhân viên chi tiêu nội bộ, Giám đốc phát triển sản phẩm tiền gửi, CV Phát triển sản phẩm tiền gửi, Chuyên viên thẩm định định chế tài chính,Nhân viên thẩm định giá tài sản, Chuyên viên rủi ro tín dụng, Chuyên viên quan hệ cổ đông & nhà đầu tư, Chuyên viên phát triển sản phẩm KHDN...

Chi tiết xem tại đây: https://eximbank.com.vn/jobs

Ngân Hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Cán bộ phòng quản lý rủi ro, Cán bộ phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ mảng tín dụng, Cán bộ Kiểm toán nội bộ mảng công nghệ, Cán bộ phát triển ứng dụng, Cán bộ quản trị hệ thống thẻ, Cán bộ phát triển ứng dụng, Cán bộ quản trị kênh thanh toán, Cán bộ phân tích nghiệp vụ, Cán bộ quản trị hệ thống máy chủ Corebank, Core thẻ, Cán bộ quản trị cơ sở dữ liệu, Cán bộ hỗ trợ T24 và ứng dụng, Cán bộ hỗ trợ và vận hành hệ thống, Cán bộ giám sát an ninh ứng dụng, Cán bộ giám sát hoạt động CNTT...

Chi tiết xem tại đây: https://www.gpbank.com.vn/tuyendung

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên cao cấp quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME, Chuyên viên mô hình quản lý rủi ro, Chuyên viên quản lý rủi ro hoạt động, Chuyên viên cao cấp Engagement Dự án ứng dụng BNPL, Trưởng Ban Marketing Dự án ứng dụng BNPL,  Giao dịch viên, Trưởng phòng khách hàng cá nhân, Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp, Nhân viên, Chuyên viên điều phối đào tạo, Chuyên viên cao cấp nguồn tuyển, Trưởng bộ phận chính sách nghiệp vụ Quản lý & HTTD, Chuyên viên cao cấp định vị khách hàng ưu tiên và phát triển giải pháp...

Chi tiết xem tại đây: https://career.hdbank.com.vn/jobvacancies

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienlongBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Kiểm soát viên giao dịch, Giao dịch viên, Nhân viên tin học, Trưởng bộ phận quản lý nghiệp vụ kho quỹ, Chuyên viên Đào tạo - Trung tâm đào tạo, Giao dịch viên, Chuyên viên/ Nhân viên Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp, Chuyên viên kiếm soát nội bộ hội sở và khu vực, Kiếm toán viên tổng hợp và giám sát, Kiếm toán viên nghiệp vụ hỗ trợ và vận hành,Trưởng bộ phận quảng bá sản phẩm, Nhân viên quản lý tài sản , Chuyên viên/Nhân viên Tuân thủ, Chuyên viên quản lý bán hàng và quản lý tín dụng...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.kienlongbank.com/vi-tri-tuyen-dung

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Trưởng phòng kế toán ngân quỹ, Tổ trưởng tổ hỗ trợ kinh doanh ngân hàng số, Giám đốc phòng giao dịch, Phó giám đốc kiêm trưởng phòng khách hàng, Giao dịch viên, Chuyên viên ban chính sách giá & phân tích kinh doanh, Chuyên viên phòng đào tạo, Chuyên viên ban thiết kế sản phẩm huy động dịch vụ khách hàng cá nhân, Chuyên viên ban thiết kế sản phẩm tín dụng khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên ban thiết kế sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân, Chuyên viên ban nghiên cứu phát triển sản phẩm thẻ & ngân hàng số...

Chi tiết xem tại đây: https://jobs.lienvietpostbank.com.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên UB, Chuyên viên khách hàng cá nhân, Chuyên viên tài trợ thương mại (SME), Giao dịch viên, Chuyên viên Dịch vụ khách hàng Inbound 247, Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng Outbound 247, Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân, Trưởng nhóm phụ trách mảng đào tạo và huấn luyện, Chuyên viên thiết kế trải nghiệm khách hàng, Cộng tác viên, Giảng viên chuyên trách, Kỹ sư phát triển Corebanking T24, Kỹ sư phát triển Fullstack, Kỹ sư phát triển BackEnd, Kỹ sư phát triển FrontEnd Web...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.mbbank.com.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi

VNBA NEWS

Xem 549 lần

footer