Vietinbank, VietABank, EVNFinance, FE Credit, HD SAISON … tuyển dụng tháng 2/2023

Thứ hai, 20 Tháng 2 2023 02:15

Cập nhật thông tin tuyển dụng tuần 4 (tháng 2/2023) của một số hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam như Vietinbank, VietABank, EVNFinance, FE Credit, HD SAISON … Hiện đang có nhiều chỉ tiêu tuyển dụng như Trưởng phòng khách hàng cá nhân , Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách kinh doanh, Chuyên viên thúc đẩy bán Ngân hàng số, Chuyên viên phân tích dữ liệu, Nhân viên chăm sóc khách hàng, Nhân viên tư vấn tín dụng …

>VPBank, VIB, MB, ACB, TPBank… tuyển dụng tháng 2/2023

>ABBank, BacA Bank, BaoViet Bank, DongA Bank, KienLong Bank… tuyển dụng tháng 2/2023

Thong tin tuyen dung tuan 4

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: CV/CVC Quản lý rủi ro hoạt động CNTT, Nhân viên chăm sóc khách hàng, Nhân viên lễ tân, CVC Quản trị hệ thống, Linux, Devops, Chuyên viên Chính quản trị cơ sở dữ liệu, CV/CVC Kinh doanh Ngoại jối Khách hàng, Chuyên viên Thúc đẩy bán Ngân hàng số, Nhân viên chăm sóc khách hàng, CV/CVC Phê duyệt tín dụng KHDN VVN , CV/CVC Phê duyệt tín dụng KHDN Lớn...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.vietinbank.vn/tuyendung/thong-tin-tuyen-dung/TSC20230104T005

Ngân Hàng Shinhan (Shinhan Bank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau:  Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Giao dịch viên, Nhân viên Hành chính, Nhân viên Ngân quỹ, Nhân viên Thẩm định Tín dụng qua điện thoại, Nhân viên hỗ trợ nhập liệu, Nhân viên phòng hành chính, Giám sát thẩm định qua Video Call, Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại, Nhân viên chăm sóc khách hàng, Nhân viên phòng Thanh toán Quốc tế... 

Chi tiết xem tại đây: https://shinhancareer.com/job-search/all-jobs/vi?page=1

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên chính phát triển sản phẩm huy động KHDN, Chuyên viên cao cấp Database Administrator, Chuyên viên chính phát triển sản phẩm huy động KHDN,...

Chi tiết xem tại đây: https://scb.talent.vn/#career

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên tư vấn bảo hiểm, Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, CV/CVC/CVCC Quản lý tài sản nợ có, Giám đốc chi nhánh, Chuyên viên/CVC/CVCC kế hoạch và quản trị tài chính, Giao dịch viên, Trưởng phòng khách hàng cá nhân, Chuyên viên tư vấn bảo hiểm, Phó giám đốc chi nhánh phụ trách kinh doanh...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.vietabank.com.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: NV/CV Kế toán thẻ, Nhân viên/ Chuyên viên kinh doanh, Giao dịch viên, Thủ quỹ, Trưởng bộ phận Phát hành Thẻ, Nhân viên/ Chuyên viên vận hành hệ thống Core Banking, Nhân viên/ Chuyên viên kinh doanh, Nhân viên/ Chuyên viên an ninh thông tin, Chuyên viên kế toán chi tiêu, Chuyên viên quản lý tín dụng, Chuyên viên kinh doanh quan hệ KHCN/ KHDN...

Chi tiết xem tại đây: https://www.vietbank.com.vn/tuyen-dung

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng Phòng Giao dịch, Chuyên viên Kế toán, Phó Phòng Sản phẩm Tín dụng - Khách hàng Cá nhân, Phó Phòng Sản phẩm Thẻ, Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng, Chuyên viên quản lý khách hàng cao cấp, Chuyên viên Định giá Tài sản đảm bảo, Chuyên viên Quản trị thông tin, Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm, Nhân viên IT Hỗ trợ...

Chi tiết xem tại đây: https://vietcapitalbank.talent.vn/?return=1&page=1

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên An toàn thông tin, Chuyên viên Devops, Chuyên viên Chính sách An toàn thông tin, Nhân viên Thẩm định Tín dụng, Nhân viên Hỗ trợ Tổng đài, Back End Developer, Front End Developer, Full-stack Developer, Quản lý Đào tạo, Chuyên viên Phân tích dữ liệu...

Chi tiết xem tại đây:  https://www.evnfc.vn/tuyen-dung/?scroll=rec&page=1&scroll=rec

Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: nhân viên tư vấn tín dụng, nhân viên tư vấn cho vay, trợ lý phòng bán hàng, nhân viên tư vấn tài chính qua điện thoại, Nhân viên kinh doanh, nhân viên telesale tư vấn tín dụng, Nhân Viên Lễ Tân, Trưởng nhóm Telesales Bảo Hiểm Sức Khỏe, Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại, Nhân Viên Kế Toán Công Nợ...

Chi tiết xem tại đây: https://career.fecredit.com.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi?page=1

Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON (HD SAISON) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Giám sát thu hồi nợ, Giám sát phát triển kinh doanh, Chuyên viên chính sách quy trình, Chuyên viên cấp cao thiết kế Ui, Chuyên viên thu hồi nợ, Chuyên viên kiểm soát tài chính, Chuyên viên tố tụng, Chuyên viên phân tích chiến lược thu hồi nợ, Chuyên viên hành chính pháp lý, Trưởng nhóm an toàn bảo mật CNTT, Chuyên viên cấp cao an toàn bảo mật CNTT...    

Chi tiết xem tại đây:  https://tuyendung.hdsaison.com.vn/vn/co-hoi-nghe-nghiep.html

Công ty Tài chính TNHH MTV HOME CREDIT VIỆT NAM (Home Credit) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Nhân viên tổng đài thu hồi nợ, Business Intelligence Specialist, Senior Process Analyst, Nhân viên kinh doanh (Toàn Quốc), Nhân viên tư vấn bán hàng qua điện thoại, Chuyên viên Điều tra An ninh, Chuyên viên tuân thủ, Accounting Payable Executive, Nhân viên thu hồi nợ thị trường, Accounting Payable Specialist, Head of Business & Partnership Management, Business Legal Assistant Manager... 

Chi tiết xem tại đây:  https://vieclam.homecredit.vn/positions

VNBA NEWS

Xem 662 lần

footer