ABBank, BacA Bank, BaoViet Bank, DongA Bank, KienLong Bank… tuyển dụng tháng 2/2023

Thứ hai, 13 Tháng 2 2023 01:30

Cập nhật thông tin tuyển dụng tuần 3 (tháng 2/2023) của một số hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam như ABBank, BacA Bank, BaoViet Bank, DongA Bank, KienLong Bank … cho thấy, hiện đang có nhiều chỉ tiêu tuyển dụng Giao dịch viên, Trưởng phòng Quản lý rủi ro, Trưởng phòng kinh doanh…

VPBank, VIB, MB, ACB, TPBank…  tuyển dụng tháng 2/2023

Thong tin tuyen dung 1

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Kiểm soát viên Backup, giao dịch viên, CTV/TTS Nhân sự, thực tập sinh đào tạo, Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), chuyên viên khách hàng cá nhân, Kiểm soát viên, Chuyên gia Cao cấp/Chuyên gia phát triển đối tác, Trưởng phòng Quản lý Rủi ro, Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp vừa & nhỏ, Chuyên gia Hợp tác đối tác - Khối Khách hàng Cá nhân Tín dụng, Chuyên viên khách hàng cá nhân...

Chi tiết xem tại đây: https://www.abbank.vn/tuyen-dung?p=3&sort=DESC&title=

Ngân Hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau:  Kiểm Soát Viên, Nhân viên kinh doanh, Chuyên Viên Hậu kiểm, Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh nghiệp, Trưởng bộ phận Hỗ Trợ Tín Dụng, Giám Đốc Phòng Giao Dịch, Chuyên Viên Thẩm Định, Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng, Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng, Nhân viên Ngân quỹ. Chuyên Viên Kế Toán, Chuyên Viên Hậu Kiểm, Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng, Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ, Trưởng Phòng Thẩm Định, Trưởng quỹ, Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.baca-bank.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET BANK) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, CVC Kế toán tổng hợp, Nhân viên Lễ Tân, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân, NV/CV Nghiệp vụ kho quỹ, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên viên Quản trị Cơ sở Hạ tầng, Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng khu vực Hà Nội, Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng, Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ có, Chuyên viên Xử lý nợ mảng khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên phân tích hiệu quả bán hàng, Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân...   

Chi tiết xem tại đây: https://www.baovietbank.vn/tuyen-dung/

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Nhân viên xử lý Pháp lý, Nhân viên Quản trị Tổng hợp, Trương phòng Tiền tệ kho quỹ, Nhan viên khách hàng cá nhân, Nhân viên khách hàng doanh nghiệp, Giao dịch viên, Nhân viên Quản lý Tín dụng, Nhân viên Thẩm Định, Nhân viên Kiểm ngân, Chuyên viên Kiểm thử, Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ, Nhân viên Phát triển ứng dụng, Nhân viên Triển khai cơ sở hạ tầng, Nhân viên Chính sách Nhân sự, Nhân viên E-Learning, Nhân viên quản trị tổng hợp, Nhân viên Tuyển dụng, Nhân viên Hỗ trợ giao dịch...  

Chi tiết xem tại đây: http://tuyendung.dongabank.com.vn/jobs

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên Đào tạo, Nhân viên Quản lý tài sản, Chuyên viên/ Nhân viên Khách hàng cá nhân, Nhân viên Bảo trì và quản lý kho, Phó Giám Đốc Chi Nhánh, Nhân viên Hỗ trợ tín dụng, Nhân viên Thủ quỹ, Trưởng Bộ phận Quản lý rủi ro thị trường, Giám đốc Phòng Giao dịch, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch, Nhân viên Tư vấn khách hàng, Giám đốc Chi nhánh...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.kienlongbank.com/vi-tri-tuyen-dung?pagenumber=2

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Giám đốc/ Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định, Chuyên viên/ Nhân viên Kho quỹ, Quản Lý Hành Chính, CVCC Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA, Chuyên gia Chính sách và Nhận diện sớm rủi ro hoạt động, Chuyên gia Quản trị rủi ro công nghệ và thẻ, Giám đốc Phòng giao dịch, CV Quản lý rủi ro thị trường, Khối Quản lý rủi ro, Chuyên Gia Dự Án Ngân Hàng Số Liobank, Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp dự án, CVCC Quản trị trải nghiệm khách hàng...   

Chi tiết xem tại đây: https://ocbjobs.com/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên, Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân, Giao dịch viên, Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm tài khoản và thanh toán, Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp...

Chi tiết xem tại đây:  https://jobs.msb.com.vn/latest-jobs

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Kế toán Tổng hợp, Giao dịch viên, Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng, Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân, Thư ký - Văn phòng Hội đồng Quản trị, Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Bộ phận Phê duyệt tập trung, Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Kinh doanh bán chéo kênh phân phối, Trưởng phòng - Phòng Quản trị rủi ro Hoạt động, Trưởng phòng - Phòng Quản trị rủi ro tín dụng...

Chi tiết xem tại đây: https://www.ncb-bank.vn/vi/tuyen-dung/vi-tri-tuyen-dung-moi-nhat

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên gia Phê duyệt (Khối Tái thẩm định và Phê duyệt), Chuyên viên cao cấp Quản lý kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp (HO), Giám đốc quản lý Khách hàng cá nhân, Chuyên viên/Thực tập sinh (có lương) Khách hàng Cá nhân, Giao dịch viên, Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp...

Chi tiết xem tại đây:  https://www.pgbank.com.vn/tuyen-dung/co-hoi-nghe-nghiep?q=all

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp, Chuyên viên định giá Hội sở, Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME,Chuyên viên huy động vốn khách hàng SME, Chuyên viên Khách hàng cá Nnhân, Giám đốc phòng giao dịch, Giao dịch viên,  Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Chuyên viên phát triển Khách hàng doanh nghiệp lớn (RM1), Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động, Chuyên viên quản trị và phân tích danh mục, Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị...    

Chi tiết xem tại đây:  https://tuyendung.pvcombank.com.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi?page=2

VNBA News

(tổng hợp từ các hội viên)

Xem 1074 lần

footer