VPBank, VIB, MB, ACB, TPBank… tuyển dụng tháng 2/2023

Thứ hai, 06 Tháng 2 2023 10:07

Trang tin Điện tử Hiệp hội Ngân hàng cập nhật thông tin tuyển dụng tuần 2 (tháng 2/2023) của một số hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam như VPBank, VIB, MB, ACB, TPBank… Hiện đang có rất nhiều chỉ tiêu tuyển dụng như Giám đốc Phát triển sản phẩm tiền gửi, Giám đốc Quan hệ Khách hàng cá nhân, Phó Giám đốc Chi nhánh, Nhân viên xử lý nợ, Giao dịch viên;

Thong tin tuyen dung 1

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên quản lý rủi ro gian lận, GDBP bán hàng sản phẩm tài trợ thương mại, Software Developer, Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Giao dịch viên, Chuyên viên sản phẩm tín dụng doanh nghiệp, Nhân viên xử lý nợ, Phó Giám đốc chi nhánh, Giám đốc quan hệ khách hàng cá nhân, Nhân viên dịch vụ khách hàng doanh nghiệp...

Chi tiết xem tại đây: https://www.acbjobs.com.vn/alljobs?return=1&page=1

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau:  Giám đốc chi nhánh, Nhân viên hỗ trợ khách hàng 24/7, CV Khách hàng cá nhân, CV Khách hàng doanh nghiệp, Developer - Core Banking, Chuyên viên kiểm soát rủi ro hoạt động, Nhân viên vận hành ATM & POS, Nhân viên chi tiêu nội bộ, Giám đốc phát triển sản phẩm tiền gửi, CV phát triển sản phẩm tiền gửi, Nhân viên thẩm định giá tài sản, Chuyên viên rủi ro tín dụng - nhóm hệ thống XHTD...

Chi tiết xem tại đây: https://www.techcombankjobs.com/search/?q=&sortColumn=referencedate&sortDirection=desc&startrow=10

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên cao cấp chấp nhận thẻ, Chuyên viên cao cấp kinh doanh bảo hiểm, Chuyên viên cao cấp Content SEO, Chuyên viên cao cấp Digital marketing Dự án ứng dụng BNPL, Chuyên viên cao cấp phát triển doanh thu Dự án ứng dụng BNPL, Chuyên viên cao cấp phát triển đối tác Dự án ứng dụng BNPL, Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh thẻ, Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm QR & Ecommerce...

Chi tiết xem tại đây: https://career.hdbank.com.vn/jobvacancies

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên Ban Nhận diện thương hiệu, Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng số, Chuyên viên Ban Phát triển tài liệu & Ứng dụng công nghệ, Chuyên viên Ban Nghiên cứu chính sách KPIs, Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst), Chuyên viên Ban Kế hoạch, Chuyên viên Ban Nghiên cứu công nghệ Số (AI/ Big Data/ Công Nghệ), Chuyên viên Ban Kiểm thử (Tester)...

Chi tiết xem tại đây: https://jobs.lienvietpostbank.com.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên tư vấn, Chuyên viên khách hàng cá nhân, Giám đốc quan hệ khách hàng, Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên tập sự khách hàng cá nhân, Trưởng phòng/Phó phòng khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên hỗ trợ, Chuyên viên quản lý xây dựng - Khối hành chính, Private Banker, Chuyên viên dịch vụ nhân sự, Chuyên viên phát triển thương hiệu...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.mbbank.com.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Giao dịch viên khách hàng doanh nghiệp lớn, Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp, Giám đốc khách hàng ưu tiên, Trưởng nhóm khách hàng cá nhân, Chuyên viên hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, Trưởng nhóm khách hàng ưu tiên, Trưởng nhóm giao dịch viên, Chuyên viên tài trợ thương mại, Chuyên viên hỗ trợ tín dụng KHDNL...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.seabank.com.vn/

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên cao cấp thúc đẩy kinh doanh KHDN, Tester, Kiểm soát viên dịch vụ khách hàng, Chuyên viên kiểm soát nội bộ, Chuyên viên nhân sự, Chuyên viên đào tạo và truyền thông nội bộ, Business Analyst, Chuyên viên quản lý & Thúc đẩy bán KHCN, Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động, Chuyên Viên truyền thông nội bộ, Chuyên viên Marketing triển khai & nghiên cứu thị trường...

Chi tiết xem tại đây:  https://tuyendung.shb.com.vn/

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp an ninh thông tin (Pentest), Nhân viên/Chuyên viên hỗ trợ phần mềm ứng dụng, Chuyên viên chính/cao cấp Quản trị hệ thống, Chuyên viên khách hàng cá nhân, Cộng tác viên Hỗ trợ giao dịch, Trưởng phòng Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên cao cấp chính sách khẩu vị rủi ro tín dụng, Nhân viên Khách hàng cá nhân, Thực tập sinh ...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.tpb.vn/vi-tri-tuyen-dung/

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên Kinh doanh Tài chính - Đầu tư, Giám đốc Phòng Kinh doanh Thẻ, Quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn, Quản lý khách hàng, Quản lý Khách hàng/Quản lý Khách hàng cá nhân cao cấp, Chuyên viên kinh doanh Tài chính - Đầu tư (WPB), Trưởng nhóm Bán Ô tô, Chuyên viên thu hồi nợ sớm qua điện thoại, Chuyên viên xử lý nợ ô tô, Chuyên viên xử lý nợ Bất động sản... 

Chi tiết xem tại đây:  https://careers.vib.com.vn/careers?industry=14%2C20

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang tuyển dụng một số vị trí sau: Chuyên viên chính quan hệ khách hàng ưu tiên, Cộng tác viên mảng tuyển dụng nhân sự, Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chuyên viên cao cấp quan hệ khách hàng ưu tiên, Chuyên viên cao cấp tư vấn tài chính cá nhân, Chuyên viên chính phát triển kinh doanh tiết kiệm online - Trung tâm phát triển hệ sinh thái số, Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp...

Chi tiết xem tại đây: https://tuyendung.vpbank.com.vn/tim-viec-lam/tat-ca-viec-lam/vi

VNBA News

(tổng hợp từ các hội viên)

Xem 3038 lần

footer