OceanBank dừng triển khai sản phẩm tiền gửi Heo đất 4.0

Thứ ba, 27 Tháng 9 2022 02:45

Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) sẽ tạm dừng triển khai Sản phẩm tiền gửi Heo đất 4.0 dành cho Khách hàng cá nhân kể từ ngày 01/10/2022.

Theo đó, các khoản tiền gửi Heo đất 4.0 hiện hữu tiếp tục thực hiện theo các nội dung đã quy định và niêm yết theo quy định về tiền gửi tiết kiệm online của OceanBank (Khách hàng được tiếp tục gửi thêm hoặc tất toán qua ứng dụng Easy OceanBank Mobile) đến khi khoản tiền gửi đến hạn hoặc tất toán.

Khách hàng có thể tham khảo để lựa chọn các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm phù hợp khác tại đây.

Xem 205 lần

footer