CHỦ NHẬT, 04/12/2022

Techcombank Hải Phòng chuyển địa điểm hoạt động PGD Ngô Quyền

Thứ năm, 08 Tháng 9 2022 02:46

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng (Techcombank Hải Phòng) cho biết, đã chính thức chuyển địa điểm hoạt động phòng giao dịch Ngô Quyền (PGD Ngô Quyền).

Địa điểm cũ:

- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng -

Phòng giao dịch Ngô Quyền.

- Địa chỉ: Số 72 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: (0225) 384 7668

Địa điểm mới:

- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng -

Phòng giao dịch Ngô Quyền.

- Địa chỉ: Căn số SB.01 Khu đô thị Vinhomes Marina, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: (0225) 384 7668

Ngành nghề kinh doanh: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng - Phòng giao dịch Ngô Quyền thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.

Xem 190 lần

footer