VietinBank mời thầu gói mua sắm “150.000 phôi thẻ E-partner Dual Interface

Thứ sáu, 19 Tháng 8 2022 02:58

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm đối với việc cung cấp gói mua sắm “150.000 phôi thẻ E-partner Dual Interface dành cho khách hàng thường” sử dụng nguồn vốn chi phí của ngân hàng.

Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

- Hồ sơ yêu cầu được cung cấp miễn phí cho các đơn vị tại địa chỉ: Phòng Mua sắm VietinBank, tầng 2, số 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 18/8/2022 đến trước 16h30 ngày 29/8/2022 (trong giờ hành chính).

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đề xuất:

- Địa điểm: Phòng Mua sắm VietinBank, tầng 2, số 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 22/8/2022 đến trước 16h30 ngày 29/8/2022 (trong giờ hành chính).

VietinBank sẽ tiếp nhận và đánh giá hồ sơ đề xuất của các đơn vị theo đúng quy định và sẽ thông báo cho đơn vị được lựa chọn thực hiện gói mua sắm đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng.

Xem 203 lần

footer