GPBank Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản

Thứ năm, 11 Tháng 8 2022 02:40

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Hà Nội (GPBank Hà Nội) thông báo bán đấu giá tài sản để xử lý thu hồi nợ vay.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt (Địa chỉ: Tầng 3 số 186 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0108985754).

Tên người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Địa chỉ : Số 1 Phố Vạn Hạnh, phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Thông tin về tài sản đấu giá: Toàn bộ Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 63-2; Tờ bản đồ số: 3; tại số 5 ngách 243/67 tổ 8 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 614230,  Số vào sổ cấp GCN: 564/2006/QĐ-UB 0173/2006; MS: 10127651016 do UBND quận Long Biên cấp ngày 19/04/2006 đứng tên ông  Nguyễn Văn Đại).

Giá khởi điểm: 3.230.815.153 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm ba mươi triệu tám trăm mười lăm nghìn một trăm năm mươi ba đồng./)

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân), phí và các lệ phí khác. Toàn bộ chi phí, công chứng, chuyển quyền  sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chi trả.

Tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 640.000.000 đồng

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 06/09/2022, ngày 07/09/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/09/2022

Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ : Năm trăm nghìn đồng chẵn.)

- Đăng ký đấu giá và nộp phiếu trả giá: từ ngày 02/08/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/09/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt

Thời gian, hình thức, phương thức bán đấu giá:

- Thời gian bán đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 09/09/2022

- Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt; Địa chỉ: Tầng 3 số 186 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội

- Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Bước giá: 5.000.000 đồng

- Phương thức bán đấu giá: Trả giá lên

Các điều kiện khác để tham gia đấu giá (nếu có): Không

Xem 392 lần

footer