PVcomBank đấu giá tài sản bảo đảm

Thứ sáu, 15 Tháng 7 2022 03:59

Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) thông báo về việc đấu giá tài sản bảo đảm.

Cụ thể, danh mục tài sản bảo đảm đấu giá như sau:

- Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Phùng Thị Thu (Chi tiết xem tại đây).

- Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Phạm Ngọc Toàn (Chi tiết xem tại đây).

- Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Võ Minh Quang (Chi tiết xem tại đây).

Đồng thời, PvcomBank cũng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Lê Xuân Khánh (Chi tiết xem tại đây).

Xem 622 lần

footer