6.641 cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022

Thứ năm, 14 Tháng 7 2022 01:42

Theo Cục An toàn thông tin thuộc Bộ TT&TT, trong 6 tháng đầu năm 2022, đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 6.641 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 35,14% so với 6 tháng trước, tăng 37,92% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Trong lĩnh vực An toàn thông tin (ATTT), trong tháng 6/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 1014/QĐ-BTTTT ngày 02/6/2022 phê duyệt Đề án Bảo đảm ATTT cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025.

4 yêu cầu kỹ thuật đã được xây dựng, gồm: Yêu cầu ATTT cơ bản đối với phần mềm nội bộ; yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ; yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm phát hiện và phản ứng sự cố ATTT trên thiết bị đầu cuối; yêu cầu kỹ thuật khi phát triển phần mềm an toàn. Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ATTT cho các cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia cũng đã được ban hành.

Cục ATTT đã đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật ATTT mạng và các văn bản hướng dẫn Luật, trong đó tập trung yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiệm vực xác định cáp độ và thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc phương án bảo đảm ATTT được phê duyệt. Đồng thời thực hiện đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng bảo đảm ATTT các bộ, ngành, địa phương năm 2021, phối hợp cung cấp số liệu cho xếp hạng nội dung về ATTT cho chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI).

Cũng trong tháng 6, kế hoạch củng cố và cải thiện xếp hạng ATTT theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) cũng đã được ban hành nhằm củng cố và cải thiện thứ hạng của Việt Nam trong xếp hạng chỉ số ATTT mạng toàn cầu với mục tiêu tăng từ 03 - 05 hạng.

Bên cạnh đó, Cục ATTT đã thành lập đội phản ứng nhanh ứng cứu sự cố với nòng cốt là các chuyên gia trong lĩnh vực, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị trong mạng lưới và đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của Bộ TT&TT; xây dựng và ban hành Hướng dẫn, quy trình thực hiện hoạt động diễn tập thực chiến trong năm 2022 và hỗ trợ các đơn vị tổ chức diễn tập thực chiến.

Cổng Không gian mạng quốc gia đã được nâng cấp phiên bản mới tại địa chỉ https://khonggianmang.vn và đưa vào chạy thử nghiệm từ ngày 01/5/2022. Kết quả thử nghiệm sơ bộ các tính năng đã hoạt động ổn định, có khoảng hơn 150.000 lượt truy cập.

Xem 284 lần

footer