VietinBank thông báo mời thầu

Thứ hai, 04 Tháng 7 2022 02:21

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia Gói thầu “Thuê dịch vụ tư vấn, rà soát tổng thể nguyên tắc phân bổ chi phí hoạt động và ứng dụng kết quả phân bổ trong công tác quản trị tài chính tại VietinBank”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin bên mi thu:

- Đơn vị mời thầu: VietinBank.

- Địa chỉ: Số 108, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Mã số thuế: 0100111948.

2. Tên Gói thu: Thuê dịch vụ tư vấn, rà soát tổng thể nguyên tắc phân bổ chi phí hoạt động và ứng dụng kết quả phân bổ trong công tác quản trị tài chính tại VietinBank.

3. Ngun vn: Chi phí hoạt động của VietinBank.

4. Thi gian phát hành h sơ yêu cu: Từ 8h00 ngày 4/7/2022 đến 15h00 ngày 5/7/2022 (trong giờ hành chính).

5. Đa đim phát hành h sơ yêu cu: Phòng Kế hoạch và Quản trị tài chính VietinBank. Địa chỉ: Số 108, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

6. Đa ch nhn h sơ đ xut: Phòng Kế hoạch và Quản trị tài chính VietinBank. Địa chỉ: Số 108, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

7. Giá bán 1 b h sơ yêu cu: Miễn phí.

8. Thi đim đóng thu: 15h00 ngày 12/7/2022.

9. Thi đim m thu: 16h00 ngày 12/7/2022.

Thông tin liên hệ: Phòng Kế hoạch và Quản trị tài chính VietinBank; Địa chỉ: Số 108, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; Điện thoại: 0243 9421112.

Xem 280 lần

footer