SHB Finance chào giá cạnh tranh

Thứ năm, 23 Tháng 6 2022 03:26

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia gói chào giá cạnh tranh hạng mục “Trang bị bổ sung tài nguyên máy chủ các hệ thống ứng dụng kinh doanh trực tiếp”.

Hồ sơ chào giá cạnh tranh:

Nhà cung cấp chuẩn bị hồ sơ đặt trong 01 túi hồ sơ được đóng kín và có dấu niêm phong bao gồm: Một bản gốc và một bản sao bao gồm các nội dung sau:

- Đơn chào giá: theo mẫu phụ lục 01;

- Tài liệu chứng minh đáp ứng kỹ thuật và dịch vụ triển khai theo Phụ lục 02;

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai của nhà cung cấp theo phụ lục 03.

Chi tiết thư chào giá và các phụ lục xem tại đây.

Thời gian nhận hồ sơ: trước 17 h ngày 04/7/2022.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá của bên mời chào giá: Phòng Dịch vụ nội bộ SHB Finance. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024 7109 8888.

Xem 467 lần

footer