CHỦ NHẬT, 24/09/2023

VietinBank thông báo ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn

Thứ sáu, 26 Tháng 5 2023 01:49

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn, theo quyền mua lại trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành.

Theo đó, VietinBank, có địa chỉ tại 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, sẽ thực hiện theo quyền mua lại trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành (Số điện thoại: 0243 9421 030).

Trái phiếu được mua lại thứ nhất có mã là CTG1828T2/02, với mệnh giá là 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/trái phiếu. Số lượng trái phiếu phát hành 800 (Tám trăm) trái phiếu, có tổng giá trị trái phiếu phát hành là 800.000.000.000 (Tám trăm tỷ) đồng. Trái phiếu có kỳ hạn là 10 năm, ngày phát hành là 13/6/2018 và ngày đáo hạn là 13/6/2028. Vietinbank dự kiến vgày thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn là 13/6/2023, với ngày chốt danh sách là ngày 2/6/2023. Thời gian tạm ngừng thực hiện các giao dịch trái phiếu để thanh toán lãi, gốc từ ngày 2/6/2023 cho đến ngày 13/6/2023. Đại lý đăng ký lưu ký là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Trái phiếu thứ hai, được mua lại có mã là CTG1828T2/01, với mệnh giá là 10.000.000 (Mười triệu) đồng/trái phiếu. Số lượng trái phiếu phát hành 243.510 (Hai trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm mười) trái phiếu, có tổng giá trị trái phiếu phát hành là 2.435.100.000.000 (Hai nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ một trăm triệu) đồng. Trái phiếu có kỳ hạn là 10 năm, ngày phát hành là 29/6/2018 và ngày đáo hạn là 29/6/2028. Vietinbank dự kiến ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn là 29/6/2023, với ngày chốt danh sách là ngày 20/6/2023. Thời gian tạm ngừng thực hiện các giao dịch trái phiếu để thanh toán lãi, gốc từ ngày 20/6/2023 cho đến ngày 29/6/2023. Đại lý đăng ký lưu ký là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Trái phiếu thứ ba, được mua lại có mã là CTG2028T2/RL02, với mệnh giá là 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/trái phiếu. Số lượng trái phiếu phát hành 500 (Năm trăm) trái phiếu, có tổng giá trị trái phiếu phát hành là 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng. Trái phiếu có kỳ hạn là 8 năm, ngày phát hành là 29/6/2020 và ngày đáo hạn là 29/6/2028. Vietinbank dự kiến ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn là 29/6/2023, với ngày chốt danh sách là ngày 20/6/2023. Thời gian tạm ngừng thực hiện các giao dịch trái phiếu để thanh toán lãi, gốc từ ngày 20/6/2023 cho đến ngày 29/6/2023. Đại lý đăng ký lưu ký là Bộ phận lưu ký - Phòng Thị trường vốn - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

(Nguồn: VietinBank)

Xem 279 lần

footer