Phat trien ha tang so dap ung nhu cau ket noi va xu ly du lieuNgày 03/3/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Văn bản số 677/BTTTT-THH hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Văn bản được gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 123/QĐ-NHNN Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Hinh anh huong dan ke khai thueTheo Tổng cục Thuế, Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế lần này có nhiều điểm khác với các thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế trước đây. Ngoài nội dung hướng dẫn khác so với các văn bản hướng dẫn trước (vì quy định đã được sửa đổi, bổ sung mới), thì hình thức, thủ tục khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế có nhiều điểm mới.

Ho so khai mien le phi truoc ba doi voi tai san thue tai chinhTại Công văn số 1262/BTC-TCT ngày 10/2/2022, Bộ Tài chính đã tháo gỡ vướng mắc của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease về hồ sơ khai, miễn lệ phí trước bạ.

Huong dan ban giao tiep nhan no va tai san khi chuyen doi so huu doanh nghiepNgày 09/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó hướng dẫn cụ thể việc bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản.

Nghị định 14Hinh anh thong tin gia cuoc buu dien/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Hinh anh LuatChính phủ ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; trong đó quy định liên quan đến lĩnh vực tài chínhvề hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt, chứng từ thu, nộp tiền phạt và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính.

Hinh anh le phi mon baiNăm 2022, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp Lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ và Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Nghi quyet ve chinh sach tai khoa tien teChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Hinh anh ngan hang soThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng.

footer