Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 12/4/2022, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 2156/NHNN-TTGSNH về việc Giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-NHNN.

Hinh anh kiem toan doc lap ngan hangNgày 15/4, Thông tư số 24/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ chính thức có hiệu lực.

Hinh anh cho vayNgân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 02/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 6/7/2021 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt.

Hinh anh doanh nghiep nha nuocChính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.

Ho tro tien thue nha doi voi nguoi lao dongNgày 28/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Hinh anh thue GTGTBộ Tài chính vừa có Văn bản số 2688/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chi tiết về thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Ho tro du an xu ly co so gay o nhiem moi truongQuy định về điều kiện hỗ trợ đối với dự án xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích được thực hiện theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 6/1/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Chi ho tro phat trien vung trong duoc lieu quyBộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Mat bao lau de duoc hoan tien ve tai khoanTrên thực tế, thời gian tra soát giao dịch và thủ tục để thực hiện đều đã được pháp luật quy định cụ thể tại Điều 15a, Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016. Theo đó, tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại của khách hàng là trách nhiệm của ngân hàng.

Hinh anh phap luatNgày 10/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Nghị định quy định rõ số tiền bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) đối với bên thứ ba.

footer