CHỦ NHẬT, 02/04/2023

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 09:57

Ngày 30/01/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 127/QĐ-NHNN Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2022.

Theo Quyết định số 127/QĐ-NHNN, có 28 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 26 văn bản hết hiệu lực một phần (Thông tin chi tiết Quyết định số 127/QĐ-NHNN về các văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần xem tại đây).

Xem 377 lần

footer