Hinh anh thu tuc hanh chinhNgày 21/9/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1805/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2023.

Hinh anh thanh pho Ho Chi MinhNgày 25/9/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 1813/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 02/6/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hinh anh phong chay chua chayNgày 25/9/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 7436/NHNN-VP về việc yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cùng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Hinh anh ket noi ngan hang doanh nghiepNgày 20/9/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có kết luận về hội nghị giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp.

Hinh anh ket noi ngan hang doanh nghiepNgày 5/9/2023, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú đã ký Văn bản số 6937/NHNN-TD gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc phối hợp chỉ đạo triển khai kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Tiep tuc thi diem xu ly no xau cua cac to chuc tin dungNgày 20/9/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết 148/NQ-CP về việc tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Hinh anh hoat dong Ngan hang thoi covidNgày 12/9/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 7123/NHNN-TTGSNH về việc yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí để xem xét miễn, giảm thêm một số loại phí không cần thiết nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocChính phủ vừa ban hành Nghị quyết 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023. Trong đó, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, báo cáo các cấp có thẩm quyền trong tháng 9/2023.

Hinh anh tienNgày 5/9/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có Văn bản số 6936/NHNN-TD gửi Chủ tịch Hội đồng quàn trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác tín dụng, nâng cao khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng.

LPBank anh hoat dongNgày 31/8/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank), có hiệu lực từ 15/10/2023.

footer