Quyết tâm biến thách thức thành cơ hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng

Thứ năm, 29 Tháng 12 2022 03:15

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng thay mặt Bán Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và khẳng định sẽ quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống để triển khai quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023.

Quyet tam hoan thanh 2

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Hội nghị

Trân trọng cảm ơn những đánh giá, ghi nhận của Thủ tướng Chính phủ đối với những kết quả ngành Ngân hàng đã đạt được trong công tác điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng, góp phần tích cực vào kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Thống đốc cho rằng đây là nguồn động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành để nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong một năm nhiều biến động như năm 2022.

Đối với những tồn tại hạn chế, những vấn đề cần quan tâm mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra và giao nhiệm vụ cho ngành Ngân hàng, trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN xin nghiêm túc tiếp thu, quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống để triển khai quyết liệt, có hiệu quả ngay sau Hội nghị này.

“Ngành Ngân hàng xin hứa với Thủ tướng Chính phủ sẽ nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm khắc phục những tồn tại hạn chế, và nỗ lực cao nhất để vượt qua các khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Chính phủ thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025” – Thống đốc nhấn mạnh.

Bước sang một năm mới, kinh tế thế giới và trong nước dự báo phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, để hài hòa các mục tiêu điều hành trong tổng thể chung của nền kinh tế, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Ngân hàng trong năm 2023 được xác định là vô cùng khó khăn, nặng nề. Thống đốc mong tất cả các đồng chí lãnh đạo, các tập thể, cá nhân trong ngành Ngân hàng tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành tựu đạt được, quyết tâm biến thách thức thành cơ hội để cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành Ngân hàng trong thời gian tới.

Quyet tam hoan thanh 3

Toàn cảnh Hội nghị

Thống đốc cũng lưu ý đối cụ thể với các đơn vị trong ngành Ngân hàng. Đối với các đơn vị thuộc NHNN, Thống đốc đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi sát diễn biến, tình hình trong lĩnh vực được giao phụ trách để chủ động tham mưu, đề xuất cho Ban Lãnh đạo NHNN các biện pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo điều kiện cho các TCTD hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phục hồi, tăng trưởng kinh tế; Sớm hoàn thiện Chỉ thị của NHNN để ban hành và triển khai thực hiện ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đối với các TCTD, Thống đốc đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc, Giám đốc các TCTD nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của tổ chức mình theo đúng chủ trương của Chính phủ và định hướng điều hành của chính sách tiền tệ, đặc biệt phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thống đốc cũng đề nghị các đơn vị trong Ngành quán triệt và thực hiện nghiêm hai nội dung trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, cụ thể như sau:

Tập trung đáp ứng tốt nhu cầu tiền mặt, thanh toán, tín dụng của người dân, doanh nghiệp trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, đảm bảo mọi hoạt động ngân hàng diễn ra an toàn, thông suốt, phục vụ nhân dân đón Tết.

Không tổ chức chúc Tết, tặng quà các đơn vị, Lãnh đạo NHNN. Ngay sau khi nghỉ Tết, các đơn vị tập trung triển khai thực hiện ngay các kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng ngay từ những tháng đầu năm.

Đối với các kiến nghị của các TCTD tại Hội nghị, Thống đốc đề nghị Văn phòng NHNN tổng hợp, giao các đơn vị chức năng xem xét, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo lãnh đạo NHNN chỉ đạo xử lý.

Theo SBV

Xem 209 lần