CHỦ NHẬT, 26/03/2023

BoI Hồ Chí Minh được chấp thuận tăng vốn lên mức 20.500.000 USD

Thứ sáu, 16 Tháng 12 2022 07:06

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 2577/HCM-TTr2 ngày 16/9/2022 về việc tăng vốn được cấp của Ngân hàng Bank of India - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (BoI Hồ Chí Minh).

Hinh anh Bank of India chi nhanh thanh pho Ho Chi Minh

Theo đó, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận đề nghị tăng thêm 5.000.000 USD (năm triệu Đô la Mỹ) mức vốn được cấp cho BoI Hồ Chí Minh từ Ngân hàng mẹ (Ngân hàng Bank of India) để nâng mức vốn được cấp của BoI Hồ Chí Minh lên 20.500.000 USD (Hai mươi triệu năm trăm nghìn Đô la Mỹ).

Ngoài ra, BoI Hồ Chí Minh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp lý, có biện pháp triển khai thực hiện và kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp, chặt chẽ, đa dạng hóa khách hàng, tăng quy mô hoạt động, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả phù hợp với chủ trương, mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu được NHNN phê duyệt; Đảm bảo nguồn vốn được cấp là hợp pháp, hợp lệ và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc tăng mức vốn được cấp. BoI Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi NHNN theo quy định (báo cáo kết quả thực hiện việc tăng vốn được cấp và đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo mức vốn được cấp mới đã được thay đổi, các tài liệu chứng minh việc tăng vốn đã được thực hiện hoàn tất).

Văn bản này có thời hạn hiệu lực trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn được cấp chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản này hết thời hạn hiệu lực pháp lý.

Xem 167 lần