NHNN bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Thứ sáu, 09 Tháng 12 2022 01:57

Ngày 07/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2056/QĐ-NHNN về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo Quyết định số 2056, đã bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cho 34 công chức thuộc NHNN. Cụ thể, danh sách các công chức như sau: Võ Thị Thu Hương - Trưởng phòng, Thanh tra viên chính, công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Bùi Tuấn Khoa - Trưởng phòng, Thanh tra viên chính, công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Vương Đỗ Anh Tuấn - Trưởng phòng, Thanh tra viên, công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Mai Khánh Dũng - Trưởng phòng, Thanh tra viên chính, công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Vũ Khánh Linh - Phó Trưởng phòng, Thanh tra viên chính, công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Trần Minh Tiến - Phó Trưởng phòng, Chuyên viên chính, công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Nguyễn Nhữ Hoài Anh - Phó Trưởng phòng, Thanh tra viên chính, công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Trần Nhân Bình -Thanh tra viên chính, công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Phùng Kiều Oanh - Thanh tra viên chính, công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Phạm Quang Phương -Thanh tra viên, công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Chung Thị Hồng - Phó Chánh Thanh tra giám sát, Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Phạm Thị Lý - Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nguyễn Thị Thanh Vân - Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Võ Thị Trúc Linh - Phó Chánh Thanh tra giám sát, Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Bến Tre; Trần Thị Bé Thắm -Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Bến Tre; Trương Đông Nghị - Phó Trưởng phòng, Chuyên viên, công tác tại Phòng Tiền tệ, Kho quỹ và Hành chính - NHNN Chi nhánh tỉnh Cà Mau; Trần Văn Lô - Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Cà Mau; Lâm Thanh Quang - Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Cà Mau; Trần Khánh Tuấn - Phó Chánh Thanh tra giám sát, Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; Lê Văn Huấn -Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; Đỗ Thị Thanh Thủy - Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; Đào Thị Biên Thùy - Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; Đoàn Mỹ Trang - Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; Hồ Thị Thương Huyền - Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Kim Duyên - Chuyên viên, công tác tại Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ - NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa; Lê Thị Kim Hường - Chuyên viên, công tác tại Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ - NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Thị Quy - Phó Chánh Thanh tra giám sát, Thanh tra viên chính, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Nam Định; Nguyễn Việt Cường - Phó Chánh Thanh tra giám sát, Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Nam Định; Đặng Thị Thanh Nhàn - Thanh tra viên chính, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An; Ngô Sỹ Long - Thanh tra viên chính, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An; Nguyễn Lê Huyên - Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Thanh Liên - Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng; Lê Quốc Thọ - Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng; Doãn Thị Hồng Hoa - Chuyên viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 2056/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem 233 lần