Tháng 8, huy động được hơn 26 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Thứ hai, 12 Tháng 9 2022 03:31

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 8, HNX đã tổ chức 35 đợt đấu thầu bao gồm 15 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ cho Kho bạc Nhà nước huy động thành công 26.160 tỷ đồng tương đương tỷ lệ trúng thầu là 80,49%, tăng 180% so giá trị huy động trong tháng 7.

Trái phiếu Kho bạc Nhà nước bao gồm 2 kỳ hạn là 10 năm và 15 năm, lần lượt chiếm tỷ trọng là 50,31% và 49,69% tổng khối lượng huy động. Lãi suất huy động kỳ hạn 10 năm tăng từ 2,58%/năm lên 2,85%/năm, tại kỳ hạn 15 năm tăng từ 2,83%/năm lên mức 3,15%/năm so cuối tháng 7.

Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 104.582 tỷ đồng trái phiếu, hoàn thành 26,15% kế hoạch huy động vốn của năm 2022.

Xem 175 lần